Westhoek

Infoavond over toekomst parochiekerken in de Westhoek

Op 23 oktober 2011 kwamen meer dan 100 deelnemers af op de uitnodiging van het Westhoekoverleg en wvi om van gedachten te wisselen over de toekomst van de parochiekerken in de Westhoek.

Aanleiding was een conceptnota rond deze problematiek die voor de zomer door de Vlaamse Regering werd aangenomen.

Subscribe to Westhoek