Onteigening

Kwartier 51 - Damme | betekening onteigeningsmachtiging

Bij besluit van 28 maart 2019 van de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding, wordt de West-Vlaamse Intercommunale, Baron Ruzettelaan 35, 8310 Brugge, ertoe gemachtigd over te gaan tot de gerechtelijke onteigening van de onroerende goederen, gelegen te Damme, kadastraal bekend zoals vermeld op het onteigeningsplan (in gele kleur aangedu

Subscribe to Onteigening