Midwest Discussion

Midwestoverleg

Het Midwestoverleg is een vrijwillig samenwerkingsverband tussen de 16 besturen in de regio Roeselare-Tielt dat is opgericht op 18 juni 2002. Eind 2017 werd de dienstverlenende vereniging Midwest opgericht.

Het Midwestoverleg werkt met een dagelijks bestuur, clusters en intervisiegroepen en realiseert zo een gedeeld regionaal engagement ter versterking van de deelnemende besturen. De clusters, bestaande uit mandatarissen, werken beleidsbepalend en worden getrokken door twee tot drie burgemeesters. De intervisiegroepen opereren op het niveau van de personeelsleden van gemeente en OCMW. Elke groep wordt voorgezeten door de algemeen directeur, die eveneens deel uitmaakt van de corresponderende cluster. De intervisiegroepen hebben een meervoudige doelstelling: kennismaking, kennisdeling en beleids- voorbereidend- en uitvoerend werken voor de cluster. 
WVI is partner van het Midwestoverleg. Deze samenwerking wordt gefinancierd door de 16 Midwestgemeenten en WVI via de inzet van personeel.
 

DIENSTVERLENENDE VERENIGING MIDWEST

Eind 2017 werd de dienstverlenende vereniging (DVV) Midwest opgericht waarbij 16 besturen van de regio Midden-West-Vlaanderen zich engageren om hun bestuurskracht te verhogen via een doorgedreven samenwerking. Deze gedeelde ambities van de besturen Ardooie, Hooglede, Ingelmunster, Izegem, Ledegem, Lichtervelde, Meulebeke, Moorslede, Oostrozebeke, Pittem, Roeselare, Ruiselede, Staden, Tielt, Wielsbeke en Wingene geven zo uitvoering aan de beslissing van hun gemeenteraden. 
De DVV Midwest clustert een aantal ambities: zo zal intergemeentelijk personeel via de DVV Midwest tewerkgesteld worden. De regio beschikt over een archiefteam, GIS-coördinator, ICT-coördinator en een toezichthouder. Naast taken voor de individuele besturen, werken deze experts eveneens voor de regio (afstemming en visievorming).

Via de DVV Midwest zal de regio bijvoorbeeld intekenen op projectoproepen van de hogere overheid. Het is de bedoeling van de besturen om de samenwerking maximaal af te stemmen op de bestuurlijke grenzen van regio Midwest, zoals deze in de praktijk gegroeid zijn. 
Naast de bestaande beheersmatige samenwerking (delen personeel, gezamenlijke aankopen, regionale projecten) zet de regio nu ook in op beleidsmatige samenwerking. Dit is het geval voor bijv. de regionale visie voor het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen, het uitwerken van een regionale visie rond openbaar vervoer en mobiliteit, visievorming rond aanpak welzijn (zoals rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp, afstemming werking eerstelijnszones, organisatie van wijkwerken). De DVV Midwest beoogt samenwerking met alle partners op het terrein om deze ambities waar te maken. WVI is partner in de regionale DVV Midwest en ondersteunt de werking door ondermeer te voorzien in personeel.
 

KENNISDELING

De coördinator van het Midwestoverleg ondersteunt diverse andere overlegfora zoals onder meer het Expertise Centrum voor Gemeentesecretarissen Roeselare-Tielt en het OCMW-voorzittersoverleg. De coördinator initieert, trekt en volgt de samenwerkingen, clusters en intervisiegroepen

in de regio Midwest op. Een uitgebreid verslag over de werking van het Midwestoverleg kan worden nagelezen op www.midwest.be.
 

CONTACT

Saskia Verriest, Coördinator Midwestoverleg, ILV Associatie Midwest
s.verriest@wvi.be|T 0477 50 30 46

Nec minus feminae quoque calamitatum participes fuere similium. nam ex hoc quoque sexu peremptae sunt originis altae conplures, adulteriorum flagitiis obnoxiae vel stuprorum. inter quas notiores fuere Claritas et Flaviana, quarum altera cum duceretur ad mortem, indumento, quo vestita erat, abrepto, ne velemen quidem secreto membrorum sufficiens retinere permissa est. ideoque carnifex nefas admisisse convictus inmane, vivus exustus est.

Eius populus ab incunabulis primis ad usque pueritiae tempus extremum, quod annis circumcluditur fere trecentis, circummurana pertulit bella, deinde aetatem ingressus adultam post multiplices bellorum aerumnas Alpes transcendit et fretum, in iuvenem erectus et virum ex omni plaga quam orbis ambit inmensus, reportavit laureas et triumphos, iamque vergens in senium et nomine solo aliquotiens vincens ad tranquilliora vitae discessit.

18.05.21

Opwaardering kanaal Roeselare-Leie nu echt van start

Vlaams minister Lydia Peeters bracht vandaag een bezoek aan de River Terminal Roeselare.

01.03.21

Woonproject De Stegen Akker in hartje Lichtervelde in verkoop

WVI en de gemeente Lichtervelde lanceren met trots de verkoop van het hedendaags woonproject De S

16.12.19

Projectbureau 'Herbestemming Kerken' lanceert zevende en laatste oproep

Gemeenten en kerkbesturen kunnen vanaf 15 januari tot 21 april 2020 opnieuw een aanvraag indienen

22.10.19

'Klimaatoverleg Midwest' maakt samen met stakeholders ideeëngids voor Klimaatplan 2030

Klimaatoverleg Midwest bundelt 8 gemeenten met klimaatambitie. Samenwerken is hun credo.