Midwest Discussion

Midwestoverleg

In 2013 kwam Midwestoverleg negen keer bijeen. De samenstelling van deze vergadering is ook de pre-zoneraad voor alle gemeenten met uitzondering van Wielsbeke en Ledegem die behoren tot de pre-zone Fluvia. We hadden het tijdens het Midwestoverleg onder meer over regioscreening, de regierol van de gemeenten in lokale sociale economie, het stadsprogramma Roeselare en bpost.
De coördinator van het Midwestoverleg is betrokken bij diverse andere fora zoals bijvoorbeeld het Expertise Centrum voor Gemeentesecretarissen Roeselare-Tielt, het Forum InterGemeentelijkeSamenwerking en het OCMW-voorzittersoverleg. De vervolgacties op de studie naar schaalveranderingen in de regio (2010), werden ook in 2013 verdergezet. Na een rondvraag bij verschillende colleges bleek dat er een grote nood was aan samenwerking. We probeerden daarop in te spelen door de oprichting van tien werkgroepen. Deze moeten de reeds bestaande banden versterken en nieuwe vormen van samenwerking mogelijk maken. Wonen, sport en erfgoed waren in het verleden al thema’s waarrond kennis gedeeld werd. Daar werden nu een werkgroep ICT, gezamenlijke aankopen, delen van personeel, problematiek van EU werknemers en dienstverleners, technische opdrachten, welzijn en Europese projecten, aan toegevoegd.
Elke werkgroep is samengesteld uit geïnteresseerde mandatarissen, secretarissen, financieel beheerders, experten en ambtenaren. Eén mandataris neemt de taak van voorzitter op zich.
Een uitgebreid verslag van deze werkgroepen wordt bijgehouden in het jaarverslag van het Midwestoverleg – ILV Associatie Midwest.
Op aansturen van het OCMW van Izegem traden 24 lokale besturen toe tot de opdrachtencentrale Midwest. Er werd een gezamenlijke aankoop van papier gedaan.
De werkgroep ICT introduceerde het idee om de bestaande I-scan voor lokale besturen te verbreden naar een I-scan op regionaal niveau. Universiteit Gent ontwikkelde hiervoor een aangepast voorstel. WVI zal, als ondersteunde partner in de ILV-Associatie, namens de regio de overeenkomst met de UG ondertekenen. De regionale I-scan wordt betaald met regionale middelen.

De werkgroep Europese projecten plant in 2014 een infosessie voor mandatarissen. Dit zal hen niet alleen informeren over de opportuniteiten van Europese projecten maar moet ook zorgen dat ze er actief op kunnen inspelen. Alle werkgroepen zetten hun werking in 2014 verder.
Net zoals de voorbije jaren, zette de regio Midwest opnieuw volop in op de verdere voorbereidingen om in 2015 te komen tot een hulpverleningszone Midwest.
De regio besteedt ook heel wat aandacht aan betrokkenheid en vorming. Zo waren er regionale infosessies rond onder meer de wijziging in de wetgeving overheidsopdrachten en de externe audit. Wie meer wil weten, kan het jaarverslag opvragen bij WVI.

Gedetailleerde informatie over de werking kan worden nagelezen in het jaarverslag. Dit kan u opvragen bij Saskia Verriest.

Wie?

Saskia Verriest, Coördinator Midwestoverleg, ILV Associatie Midwest
s.verriest@wvi.be|T 0477 50 30 46

Nec minus feminae quoque calamitatum participes fuere similium. nam ex hoc quoque sexu peremptae sunt originis altae conplures, adulteriorum flagitiis obnoxiae vel stuprorum. inter quas notiores fuere Claritas et Flaviana, quarum altera cum duceretur ad mortem, indumento, quo vestita erat, abrepto, ne velemen quidem secreto membrorum sufficiens retinere permissa est. ideoque carnifex nefas admisisse convictus inmane, vivus exustus est.

Eius populus ab incunabulis primis ad usque pueritiae tempus extremum, quod annis circumcluditur fere trecentis, circummurana pertulit bella, deinde aetatem ingressus adultam post multiplices bellorum aerumnas Alpes transcendit et fretum, in iuvenem erectus et virum ex omni plaga quam orbis ambit inmensus, reportavit laureas et triumphos, iamque vergens in senium et nomine solo aliquotiens vincens ad tranquilliora vitae discessit.

03.01.19

Projectbureau 'Herbestemming Kerken' lanceert zesde oproep

Gemeenten en kerkbesturen kunnen vanaf 15 januari tot 15 april 2019 opnieuw een aanvraag indienen

26.04.18

INFOSESSIE | plaatsen van zonnepanelen stimuleren bij inwoners en gemeenten - 2 mei - Midwest

Zonne-energie is zonder twijfel een belangrijke hernieuwbare energiebron.

06.03.18

Projectbureau 'Herbestemming Kerken' lanceert vijfde oproep

Gemeenten en kerkbesturen met een afgewerkt kerkenbeleidsplan kunnen zich aanmelden voor de vijfd

22.12.17

Regio Midwest biedt alternatief voor fusies en deelt ambities!

De 16 besturen van de regio Midden-West-Vlaanderen engageren zich om hun bestuurskracht te verhog

12.12.17

Unieke autohandelszone Minerva in Izegem clustert slim

De autohandelszone Minerva in Izegem werd vandaag officieel ingehuldigd bij gastbedrijf Garage Do