Werkvelden

Als intergemeentelijk samenwerkingsverband hebben we expertise en kennis op talrijke domeinen die we ter beschikking stellen van onze gemeenten-vennoten. Per werkveld geven we een inzicht in wat WVI voor u kan betekenen.

15.04.19

EVENT | Local Energy Communities for Businesses

The EU’s clean energy package is expected to be signed soon.

08.04.19

Kwartier 51 - Damme | betekening onteigeningsmachtiging

Bij besluit van 28 maart 2019 van de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen

03.04.19

Klimaattafels dagen inwoners uit na te denken over 2030

De groep gemeenten van Klimaatoverleg Midwest zoekt samen met WVI inspiratie voor acties voor het

01.04.19

WVI partner van de VVSG Klimaatdag 2019. Ontdek nu het programma!

De VVSG en Stad Oostende verwelkomen ruim 500 professionals en geïnteresseerden in De Grote Post

30.03.19

Bewoners Walstraat in Oostkamp klinken op opening eerste woningen

De gemeente Oostkamp en WVI hebben vrijdagavond het woonproject Walstraat officieel ingehuldigd s

25.03.19

Uitbreiding Beernems Industriepark feestelijk gevierd

WVI en de gemeente Beernem hebben de ondernemers van het uitbreidingsgedeelte Industriepark Oost