Pilootproject Digitale Stedenbouwkundige Informatie (DSI) in Midwest

Pilootproject Digitale Stedenbouwkundige Informatie (DSI) in Midwest
20.10.15

Op 3 juli 2015 organiseerde WVI samen met Ruimte Vlaanderen een infosessie over de Digitale Bouwaanvraag (DBA) en Digitale Stedenbouwkundige Informatie (DSI).

Wouter Verhelst, intergemeentelijk GIS-coördinator bij WVI voor 6 gemeenten (Ledegem, Lichtervelde, Ruiselede, Tielt, Wingene en Wielsbeke) binnen Midwest, is met deze 6 gemeenten een pilootproject opgestart om gezamenlijk het instapproces in DSI gecoördineerd te organiseren en op te zetten in overleg met Ruimte Vlaanderen.

Op 17 november 2015 vindt een eerste introducerende infosessie plaats waarin de gemeenten op basis van een vooraf overgemaakte checklist ingelicht worden over hun voorbereidend huiswerk (plannen verzamelen, documenten inscannen…). Dit najaar nog volgt een praktische workshop over het opladen van data naar het DSI-platform.

Op 9 september 2015 besliste het directiecomité van WVI om inzake DSI verdere ondersteuning aan de gemeenten aan te bieden. Gemeenten die eveneens wensen in te stappen in DSI, kunnen dan ook hun interesse doorgeven aan David Vandecasteele (d.vandecasteele@wvi.be). WVI zal dan een voorstel uitwerken (financieel, timing, …) op maat van vragende gemeenten en in overleg met Ruimte Vlaanderen.