Gemeentegrensoverschrijdende natuurstudies

Nood aan inspirerende studies? Laat u verleiden…

De natuur houdt geen rekening met gemeentegrenzen. Daarom werken we mee aan bovenlokale of regionale studies die het mogelijk maken om natuurprojecten te kaderen in een groter, robuuster geheel.

 
 
Vloethemveld of hoe gezocht werd naar een evenwicht

dactylorhiza_maculata_gevlekte_orchis_vloethem

 

Het Vloethemveld, op het grondgebied van de gemeenten Zedelgem en Jabbeke, is een complex van bos, heide en heischraal grasland. Het is ook een plek waar voormalige militaire gebouwen herinneren aan een krijgsgevangenkamp uit de Tweede Wereldoorlog. WVI hielp bij de opmaak van een eerste beheerplan, een monitoringstudie en een tweede beheerplan in opdracht van het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB). In die beheerplannen komt de ontsluiting van het gebied uitvoerig aan bod in een apart hoofdstuk. Omdat Vloethemveld een zeer waardevol natuurgebied is, moest gezocht worden naar een verantwoorde ontsluiting voor het grote publiek. Een evenwichtsoefening met een grote E. De recente plaatsing van een uitkijktoren en de opening van enkele nieuwe dreven (september 2014) die het mogelijk moeten maken om voortaan in een lusvorm te wandelen, kaderen in de uitvoering van de beheerplannen.

 

Uitkijken over het Vloethemveld in Jabbeke               

 

Dat kan vanaf nu vanop een uitkijktoren onthuld op de Open Monumentendag in september 2014 en gelegen op de rand van het domeinbos en het voormalige munitiedepot. De bouw stond beschreven in het beheerplan dat door WVI in 2013 werd afgerond.

 

Boeren en bestuur voor hetzelfde doel

 
De Vlaamse landmaatschappij vroeg ons naar een monitoringstudie voor het beheer en de kwaliteit van de oevers van enkele belangrijke polderwaterlopen in de gemeenten Stuivekenskerke.
 

 

Voor dergelijke opdrachten werken we vaak samen met andere overheden of instellingen. Ze leveren erg waardevolle inzichten en ervaringen op die wij, op onze beurt, inzetten om gemeenten te ondersteunen.

 
 
Als het verleden spreekt
 
In opdracht van ANB, voerden onze natuurdeskundigen een historisch-ecologisch onderzoek uit, in de ‘broekgebieden’ langs de IJzer (Diksmuide, Houthulst, Lo-Reninge, Alveringem). We interviewden 100 oudere bewoners van het gebied en vroegen hen hoe het er vroeger aan toeging. Hoe werd dit gebied beheerd? Welke instrumenten werden daarvoor gebruikt? Wat was het resultaat? Hun getuigenissen werden neergeschreven in een boek dat nu door verschillende instanties (gemeenten, Regionaal Landschap, ANB,…) wordt gebruikt bij het uittekenen van hun actueel natuurbeheer.
 
 
De kust, een plaats voor iedereen
 
In opdracht van Waterwegen en Zeekanaal (W&Z) voerden de natuurdeskundigen van WVI een gemeente-overschrijdend onderzoek uit op de duinen van Oostende tot De Haan. Naast een gebiedsinventaris, stelden we een gebiedsvisie op waarbij natuur, bebouwing en recreatie hand in hand gaan.