Grensoverschrijdend beheerscomité COVID-19

Grensoverschrijdend beheerscomité COVID-19
05.11.20

Op 5 november 2020 nam de EGTS opnieuw deel aan een Frans-Belgisch overleg over de COVID-19-pandemie. Deze digitale overlegmomenten vinden sedert mei 2020 plaats op initiatief van de Préfet de Région, de heer Michel Lalande en worden georganiseerd in nauw overleg met de Ambassadeur van België in Frankrijk, de heer François de Kerchove d'Exaerde. Deze vergaderingen hebben als doel informatie uit te wisselen over de evolutie van de pandemie in de volledige Frans-Belgische grensstreek en de getroffen maatregelen, eventuele problemen te signaleren die de maatregelen met zich meebrengen voor de bevolking in de grensregio en te anticiperen op eventuele moeilijkheden.

Aan beide zijden van de grens is de situatie op heden ernstig tot bijzonder ernstig te noemen. Na een stand van zaken van de coronacijfers, werd een overzicht gegeven van de maatregelen in voege. Dankzij het open blijven van de Europese binnengrenzen is het dagelijks leven van de bevolking in de Frans-Belgische grensregio in zekere mate minder getroffen dan tijdens de eerste lockdown. De bevolking kan nog steeds de grens over maar u moet zich strikt aan de maatregelen houden van het land waar u zich bevindt. Een heldere communicatie daaromtrent is cruciaal. Des te meer gezien politiecontroles aan beide zijden van de grens sterk zijn opgedreven met het oog op een strikte naleving van de maatregelen. Een actueel overzicht van de maatregelen in de grensstreek vindt u hier.