Slimme fietsregistratietool

Slimme fietsregistratietool

Waarom
Veel gemeenten willen schoolkinderen stimuleren om naar school te fietsen. Dat is goed voor hun fysieke en psychische gezondheid, het maakt de schoolomgeving veiliger doordat er minder auto’s bij de schoolpoort komen en het dringt de CO2-uitstoot terug.

Wat
Slimme fietsregistratietools kunnen meer kinderen op de fiets krijgen. Gemeenten waar al zo’n fietsregistratiesysteem wordt gebruikt, registreren tot 50% meer kinderen dat naar school fietst (of stapt). De meeste registratietools bestaan uit een chip of tag die aan de fiets of boekentas wordt bevestigd of uit een slimme fietslamp. Zodra een kind op school aankomt, wordt de chip geregistreerd door de scanner aan de schoolpoort of de GPS-locatie. Meestal wordt daar een incentive-programma aan gekoppeld: elke registratie levert punten op, die kinderen dan kunnen inruilen voor een beloning, bijvoorbeeld bij lokale handelaars, bij het zwembad, de kermis, … Uiteraard kan het systeem ook worden gebruikt voor kinderen die te voet naar school gaan.

Hoe
WVI wil het haar gemeenten gemakkelijker maken om zo’n registratietool in te voeren. Bovendien willen we hen geen model-tool opleggen: elke gemeente kan kiezen uit de verschillende aangeboden tools en leveranciers. Daarbij profiteren ze van de schaalvoordelen en de optimale voorwaarden die we via de raamcontracten kunnen bekomen.

Als aankoopcentrale zullen we een raamovereenkomst sluiten met een of meer leveranciers. Momenteel wordt een Europese aanbesteding met onderhandelingsprocedure doorlopen. Zo willen we de gemeenten vooral helpen bij de keuze, de drempel verlagen en optimale prijscondities aanbieden. Hoe meer gemeenten samen inschrijven, hoe meer volumekortingen we kunnen bekomen.

Contact
WVI | fietsregistratie@wvi.be

Slimme fietsregistratietool