Inzichtelijke informatie met geoloketten

Inzichtelijke informatie met geoloketten

Waarom
In Vlaanderen beschikken de diverse overheden over een schat aan geografische en andere data, maar gestructureerde data is nog geen garantie voor inzichtelijke  informatie. Een geoloket toont de gegevens en laat de gebruiker proefondervindelijk interageren. Door het slim koppelen van verschillende datasets in een geoloket kunnen lokale besturen een efficiënte dienstverlening aanbieden aan burgers en bedrijven. Bovendien leiden visualisaties en analyses tot een datagedreven besluitvorming door meer inzicht in ruimtelijke verbanden. Zo zijn geoloketten een wervend communicatiemiddel, omdat je als overheid laat zien wat je doet.

Wat
Een geoloket is een interactieve kaartapplicatie waarmee geografische gegevens ontsloten en bevraagd kunnen worden. Enkele voorbeelden:

  • Om haar burgers te informeren over welke lokale handelaars openbleven tijdens de lockdown, maakten Tielt, Koksijde en Lichtervelde gebruik van GIS als visueel alternatief voor een klassieke lijst. Het registratieformulier werd automatisch gekoppeld aan een interactieve kaart. Ontdek hier het resultaat
  • Via een eenvoudige zoekingang op adres of perceelnummer kunnen gebruikers alle geldende ruimtelijke plannen op een locatie oproepen: gewestplan, BPA’s, RUP’s en verkavelingsplannen. Na een intens digitalisatieproces door de gemeente Wingene, is de stedenbouwkundige informatie publiek beschikbaar via de webapp. Ontdek hier het resultaat! 

Hoe
WVI beschikt over de software en knowhow om performante geoloketten en apps te ontwikkelen. Zo kunnen we onze lokale besturen bijstaan om loketten te ontwikkelen of bouwen zelf loketten op maat. WVI kan u bovendien ook begeleiden in het opzetten en uitrollen van inventarisatietools om met smartphone of tablet op een snelle en slimme manier terreinopnames te doen.

Contact
WVI | Bart Boute – b.boute@wvi.be

Inzichtelijke informatie met geoloketten