Europees project See2Do! succesvol afgerond

Europees project See2Do! succesvol afgerond
06.03.20

Met het See2Do! project wilden de Vlaamse en Nederlandse partners burgers bewust maken over de noodzaak van woningrenovatie en de stap te zetten om tot renovatie over te gaan. Om dit doel te bereiken werden 2 pistes bewandeld:

  • Het energieverlies zichtbaar maken via thermografie en de woningrenovatietool ‘Mijn warm huis’;
  • Het tonen van innovatieve energiebesparende maatregelen en hun positieve aspecten aan woningeigenaren en lokale overheden.

Om de impact van het project te meten is de Thomas More hogeschool nagegaan welke de effecten waren van de verschillende thermografische acties en de daaraan gerelateerde events. Daarnaast werd er een voor- en namonitoring uitgevoerd van de verschillende demonstratieprojecten om de impact van de gebruikte technieken op de CO2-uitstoot te evalueren.

De projectpartners namen verschillende soorten initiatieven om bewustwording rond woningrenovatie naar een hoger niveau te tillen: infoavonden, energieloketten, individuele huisbezoeken, digitale contacten (luchtthermografische foto’s van daken en ‘Mijn warm huis’).

Thomas More hogeschool heeft, in samenwerking met de partners, een vragenlijst opgesteld die bezorgd werd aan 1405 burgers. We ontvingen 721 ingevulde reacties. Uit de antwoorden blijkt dat dakisolatie en het vervangen van bestaande beglazing heel populair zijn en dat het voorzien van vloerisolatie de minst toegepaste maatregel is, hoewel er regionale verschillen zijn. In de provincie Oost-Vlaanderen is bv. muurisolatie heel populair.

Ook de huisbezoeken hebben het meeste effect, gevolgd door de infoavond. Op basis van de berekende CO2-besparingen zien we dat er effectief veel renovatie-acties werden uitgevoerd na deelname aan de verschillende See2Do!-events.

Binnen het project werden ook verschillende demonstratiegebouwen gerealiseerd:

  • Kantoorgebouw Igemo - Mechelen
  • Bibliotheek – Bekkevoort (Interleuven)
  • Dorpshuis – Hombeek (Mechelen)
  • Huis Hauwerstraat - Brugge
  • CC Binder – Puurs
  • Stadskantoor - Breda 
  • Cacaofabriek - Helmond

Ontdek alle resultaten in de laatste See2Do! nieuwsbrief. Veel leesplezier!