Projectregie

De WVI-vennoot heeft vaak onvoldoende expertise, ervaring of tijd om zelf het volledige concept- en bouwproces te verzekeren, of het project is te complex om zelf aan de slag te gaan. WVI kan u helpen.

projectregie

Multifunctioneel team van experts

Projecten waarvoor we als regisseur optreden, zijn vaak multifunctioneel: ze zijn niet alleen op één specifiek programma gericht, maar doorgaans op een combinatie. De kwaliteit van het openbaar domein is steeds een prioriteit. WVI beschikt over stedenbouwkundigen, ingenieur-architecten, landschapsarchitecten,… die snel een efficiënt een multifunctioneel team vormen.

Wij werken op maat

Projectregie is altijd maatwerk. Voor elk project stellen we een specifiek menu samen dat start met een visievorming. We wegen de pro’s en contra’s van een site tegen elkaar af en starten met de opmaak van een bouwprogramma. We werken stedenbouwkundige concepten uit en helpen met subsidieaanvragen. Indien nodig maken we een specifiek traject voor publiek-private samenwerking en organiseren we architectuurwedstrijden die u zullen helpen bij het maken van keuzes. We zoeken vervolgens naar de meest geschikte projectontwikkelaar en begeleiden het uitvoeringsontwerp. In de fase van het bouwproces kunt u eveneens op ons rekenen. En dat in de verschillende fasen van het project: van startvergadering tot oplevering.

Wij werken vanuit een publiek belang

In de rol van proces- of projectregisseur vertrekken wij steeds vanuit het verwachtingspatroon van onze publieke opdrachtgever. WVI is als verlengstuk van de gemeenten, vertrouwd met het publiek opdrachtgeverschap en de vertaling ervan naar concrete projecten.