Procesregie

proces_regie

Een persoon die alle noden, verwachtingen, tekortkomingen en talenten met elkaar verzoent, zo zou je de rol van een regisseur kunnen omschrijven. Het is een rol die in eerste instantie is weggelegd voor de gemeente. Maar wat indien de gemeente niet alle kennis in huis heeft om haar taak tot een goed einde te brengen? Wel, dan kan ze zich laten bijstaan door een onafhankelijke en publieke partner: WVI. Wij nemen dan de taak van adviseur, regisseur of procesarchitect op ons. Groot voordeel is dat wij beschikken over een brede kennis op allerhande vlakken: ruimtelijke planning, mobiliteit, milieu, natuur, energie, GIS, en zo meer. Dat maakt dat wij beter dan wie ook het overzicht op het geheel kunnen bewaren. Daarenboven proberen we steeds voldoende aandacht te besteden aan wat een gebied leefbaar maakt, nu en voor de volgende generaties: duurzaamheid in al zijn facetten, klimaat, architectuur, ruimtelijke kwaliteit, voldoende groen om in te spelen,…