Ondernemen - team

Johan
Proot
coördinator
Kathy
Danneels
projectverantwoordelijke / ruimtelijk planner
Ann
De Bel
secretariaatsmedewerker
Fiona
Debergh
communicatie terreinbeheer en bedrijventerreinmanagement
Annelies
Demyttenaere
projectverantwoordelijke
Mark
De Vadder
landschapsarchitect
Liesbeth
Plaiy
secretariaat
Daan
Renier
terreinbeheerder
Isabelle
Sack
projectverantwoordelijke
Evelyn
Taildeman
verkoop ruimte voor ondernemen
Bart
Taveirne
terreinbeheerder
Monique
Van Kerkhoven
promotie en verkoop
Hans
Vanden Bussche
terreinbeheerder | verantwoordelijke terreinbeheer
Ilse
Verté
Medewerker terreinbeheer
Jinne
Wijnnobel
projectverantwoordelijke
Katia
Wyffels
Medewerker infrastructuur