Zone voor grootschalige kleinhandel op industrieterrein Monnikenhoek in uitgifte

Zone voor grootschalige kleinhandel op industrieterrein Monnikenhoek in uitgifte
30.09.19

Monnikenhoek is een gemengd bedrijventerrein in Veurne met een totale oppervlakte van 21,4 ha (26,8 ha bruto) waarvan 2,4 ha voorzien is voor grootschalige kleinhandel. Deze zone wordt op het inrichtingsplan van het bedrijventerrein Monnikenhoek als “zone V” aangeduid, en aangeboden als bouwrijpe kavel in erfpacht.

KANDIDATUUR

Kandidaat-investeerders voor zone V op het inrichtingsplan Monnikenhoek moeten hun kandidatuur indienen volgens de richtlijnen beschreven in de projectdefinitie, tot uiterlijk 4 november 2019.

PROCEDURE

De zone van 2,4 ha voor grootschalige kleinhandel, zone V op het inrichtingsplan, zal in erfpacht worden toegekend aan kandidaat-investeerders volgens de achtereenvolgende (en niet gelijktijdige) controle aan twee verschillende soorten criteria zoals beschreven in de projectdefinitie.

LEES MEER

Hieronder vindt u alle documenten:

*Het AutoCAD-bestand (.dwg) van het meetplan kan opgevraagd worden bij Isabelle Sack via i.sack@wvi.be