Wonen FAQ

Kandidaat-kopers kunnen zich gratis en vrijblijvend inschrijven op een wachtlijst. Per gemeente legt WVI een wachtlijst aan. Als kandidaat-koper kunt u zich voor maximum 10 gemeenten inschrijven.
Het inschrijvingsformulier kunt u hier invullen (gelieve steeds eventuele wijzigingen aan WVI mee te delen).

Dat hangt ervan af.
Gaat het om een sociale kavel, dan kunt u dat niet. U mag dan immers geen onroerend goed volledig in volle eigendom of volledig in vruchtgebruik hebben op het moment van de aankoop van de sociale grond.
Wilt u een vrije kavel kopen, dan is er in principe geen probleem. U moet uw appartement dan wel binnen 5 jaar na aankoop van het perceel verkopen..

Dat zou het kunnen worden.
De woning moet binnen de vier jaar na aankoop winddicht zijn en binnen 5 jaar na aankoop moet de bouw voltooid zijn en de woning bewoond door de kopers.

Neen, WVI verkoopt zelf haar bouwgronden. Er worden geen kavels voorbehouden voor bouwfirma's. Wanneer u een bouwkavel koopt, bent u vrij om uw eigen aannemers te kiezen. Indien er projecten uitgevoerd worden in contractuele samenwerking met aannemers dan wordt dit vermeld.

Neen. Zowel op vrije als op sociale verkavelingen geldt: slechts één perceel per koper.

Als een verkaveling in verkoop gaat, komen de ingeschreven kandidaat-kopers het eerst aan de beurt, in de chronologische volgorde waarin ze zich hebben ingeschreven. In sommige gemeenten wordt voorrang verleend aan kandidaat kopers die ofwel gedurende een bepaalde periode in de gemeente wonen of werken.
Het kan natuurlijk altijd dat er na de verkoopavond(en) nog onverkochte percelen overblijven. Deze percelen kunt u onmiddellijk kopen, ook als u niet als kandidaat-koper ingeschreven was. De mogelijkheid bestaat om gedurende 2 weken een vrijblijvende optie te nemen, waarna u kan beslissen al dan niet tot aankoop over te gaan.

Als u zich op de wachtlijst hebt ingeschreven, sturen we u - zodra een project in de gemeente waar u ingeschreven bent verkoopsklaar is - de nodige informatie met de vraag uw kandidatuur te bevestigen. Wanneer u dit niet doet vervalt uw kandidatuur.

De stedenbouwkundige voorschriften variëren naargelang de ligging van de verkaveling, en soms zelfs binnen eenzelfde verkaveling. De bouwvoorschriften zijn vermeld op de website en bij verkoop worden die ook in de informatiebrochure gevoegd.