Milieuvergunningen

Eerstelijnsloket

Is het voor u niet helemaal duidelijk, dan is ons eerstelijnsloket, waar u terecht kunt met al uw vragen over VLAREM, een handige hulp. Een deskundige staat u bij met raad en daad.

Advies over milieuvergunningsaanvragen

U kreeg net een milieuvergunningsaanvraag binnen maar kunt best wat extern advies gebruiken? Wij gaan ter plaatse kijken of een vergunning kan verleend worden en zo ja, welke voorwaarden het bedrijf zal moeten naleven om de hinder voor de omgeving te beperken. Ons advies omvat een planologisch standpunt, de watertoets, een paragraaf inzake de project-MER-screening, een milieutechnische evaluatie van de bedrijfsactiviteit, een voorstel voor de duur van de vergunning en een overzicht van de geldende voorwaarden. Indien u dat wenst voeren wij ook ontvankelijkheids- en volledigheidsonderzoeken uit. Bezwaarschriften worden op uw vraag ook door ons behandeld.

Hulp bij eigen milieuvergunningsaanvragen

Uw gemeente wil een nieuw containerpark bouwen? Er is nood aan een uitbreiding van het rusthuis, een verbouwing van het zwembad, een moderne brandweerkazerne? Dan moet u een milieuvergunningsaanvraagdossier opmaken. Onze experten loodsen u vlot doorheen de administratie en procedures!

De omgevingsvergunning

Binnenkort smelten de milieuvergunning en de stedenbouwkundige vergunning samen tot één omgevingsvergunning. Wij werken ons nu al in de materie in en bereiden ons voor om de gemeenten bij te staan bij de omschakeling. Vanzelfsprekend kunt u ook bij ons terecht voor advies bij omgevingsvergunningen.