Technische- en expertondersteuning

De Vlaamse overheid schuift steeds vaker complexe opdrachten door naar de gemeenten. Dit zal in de toekomst niet veranderen, wel integendeel. Met de komst van de omgevingsvergunning, de digitale vergunning, de digitale stedenbouwkundige informatie (DSI) en de vraag tot permanent geactualiseerde registers - zoals bijvoorbeeld het Register Onbebouwde Percelen - lijkt het erop dat deze trend wordt verdergezet.
Indien u door het bos de bomen niet meer ziet, weet dan dat WVI 13 door het Vlaams Gewest erkende ruimtelijke planners tewerkstelt. Zij hebben ervaring met zowel beleidsvoorbereidende als –uitvoerende processen. Naast hen staan 7 grafici die allen expert zijn als het gaat over GIS. Zij helpen u om uw GIS-taken uit te voeren en alles netjes in kaart te brengen.
Op geregelde tijdstippen zitten onze mensen dan ook samen met de gemeentelijke stedenbouwkundige ambtenaren en hun collega’s van Ruimte Vlaanderen.