Stedenbouwkundig ontwerp

Een samenleving ademt, beweegt, groeit en evolueert. Een goed stedenbouwkundig ontwerp houdt daar rekening mee en gaat actief op zoek naar opportuniteiten. Wat op het eerste zicht een nutteloos gebouw of een onbeduidend braakliggend perceel lijkt, hoeft het daarom in werkelijkheid niet te zijn. Wij helpen u om te zoeken naar die kansen door een grondige analyse van de context, de eigenschappen en de plus- en minpunten van een site. Welke activiteiten kunnen er georganiseerd worden en wat kan absoluut niet? En hoe zullen we dat het beste aanpakken? Wanneer deze fase afgerond is, leggen we u de synthese of het ruimtelijk ontwikkelingsvoorstel voor. Dat is opgebouwd uit scenario’s, referentiebeelden en simulaties van de toekomstige structuur. Eenmaal de gemeente deze synthese in handen heeft, kunnen we samen verder. Met dit document trekken we richting potentiële actoren: investeerders, overheden, de sociale huisvestingsmaatschappij, omwonenden, potentiële gebruikers, enzovoort. Eindproducten zijn een masterplan, een scenario-onderzoek, een programmatorisch onderzoek, ...
Denkt u aan de herinrichting van doortocht? Dorpskernvernieuwing? Publiek domein? Neem contact op. Ook hier staat WVI de gemeenten bij.