Lokale klimaat- en energieprojecten

Een lokaal klimaatbeleid staat of valt met het uitvoeren van concrete acties. Sommige gemeenten hebben er daarvan al een pak in hun dagdagelijkse werking geïntegreerd. Denk maar aan premies voor duurzaam bouwen, de actie ‘met Belgerinkel naar de Winkel’, de Nacht van de Duisternis, het Fietsroutenetwerk, bedrijfsvervoerplannen, de energielening, de energieboekhouding en -besparing in de eigen gebouwen, ...
WVI ondersteunt gemeenten bij het uitwerken en uitvoeren van innoverende klimaatacties. Dit kan gaan van het opzetten van een actie, over het begeleiden van gemeenten bij het uitvoeren van die actie, tot het opnemen van de uitvoering zelf.

We werkten in het verleden al diverse initiatieven uit:

De ontwikkeling van energiezuinige of klimaatbestendige wijken.

Wanneer een nieuwe energiezuinige wijk wordt gebouwd is het van groot belang dat de thema’s klimaat en energie al vanaf de start van het woonproject geïntegreerd worden. Indien men er in de planfase al rekening mee houdt, gaan minder waardevolle kansen verloren. De energiezuinige en klimaatbestendige wijk De Vloei in Ieper is hiervan een mooi voorbeeld.

www.devloei.be

De lichtvisie voor het West-Vlaamse Platteland en het Kennisplatform Openbare Verlichting

In 2010 werkte WVI, samen met het provinciebestuur, de intercommunale Leiedal en de Vlaamse Landmaatschappij, aan een lichtvisie voor het West-Vlaamse platteland. Deze lichtvisie wil een actief beleidsdocument zijn voor West-Vlaanderen, dat inzetbaar en toepasbaar is voor iedereen die bevoegd en betrokken is bij openbare verlichting. De lichtvisie is geen eindpunt in het denkproces. Integendeel, de beschikbare technologie evolueert daarvoor te snel en de regelgeving wordt regelmatig verfijnd. Zeker op het vlak van concrete uitvoering en beheer van vernieuwende technieken zoals dimmen en doven moet nog meer ervaring opgedaan worden. Daarom richtten de vier partners van het project een Kennisplatform Openbare Verlichting op. Dit Kennisplatform brengt geregeld West-Vlaamse gemeenten rond de tafel om van gedachten te wisselen over nieuwe ontwikkelingen op het vlak van openbare verlichting. Ook Eandis, Infrax, Groen licht Vlaanderen en de Preventie Lichthinder vzw participeren in dit project.

De volledige studie kunt u hier downloaden.

De ontwikkeling van CO2-neutrale bedrijventerreinen.

Meer info op www.CO2N.be

De energetische renovatie van het bestaande woonpatrimonium

Het energiezuinig maken van bestaande woningen is een grote uitdaging voor gemeenten. WVI onderzoekt, werkt initiatieven uit en ondersteunt gemeenten bij de verbetering van het bestaande woonpatrimonium.

Het project ‘Dakisolatie zonder budget’

In 2013 stapte WVI, samen met de stad Roeselare en het SVK Regio Roeselare vzw, in dit proefproject van EOS Oostende. De Koning Boudewijnstichting financiert het project. Dakisolatie zonder budget heeft als doel huurders kosteloos te laten investeren in dakisolatie en zo hun energiekost te reduceren en de eigenaars maximaal te ontzorgen bij het uitvoeren van de verbeterwerken aan de woning. De investering wordt voornamelijk terugbetaald via de gerealiseerde energiewinsten. Dit principe noemt men de opbrengstgarantie.

Het project ‘Blekerijstraat, straat van morgen’

In 2014 stapte WVI mee in het IWT-project proeftuin duurzame energierenovaties ‘Blekerijstraat, straat van morgen’ van de stad Roeselare, in samenwerking met Vives, Deceuninck, Van Marcke, Buro II en ARCHI+I, OCMW Roeselare, Eandis en Impact vzw. Het project stelt zich tot doel de energieprestaties te verbeteren van een 60-tal woningen in een woonstraat te Roeselare door gebruik te maken van innovatieve renovatietechnieken, alternatieve financieringsmodellen, een doorgedreven begeleiding en zorg op maat.