Klimaat in uw lokaal beleid

Gemeenten voeren nu al heel wat klimaatacties uit. WVI zette die met de provincie in de kijker op 1 december 2014, door samen met de gemeenten een engagement voor lokaal klimaatbeleid aan te gaan. 62 van de 64 West-Vlaamse gemeenten bevestigden hiermee dat ze klimaat meenemen in hun lokaal beleid.

Daaraan gekoppeld werkte WVI met de provincie een ondersteuningspakket uit voor gemeenten die willen blijven werken rond klimaat op hun eigen grondgebied of binnen hun eigen organisatie. Dit pakket is beschikbaar voor iedere gemeente. Een inhoudelijke toelichting vindt u hier.

Kennisplatform lokaal klimaatbeleid

WVI organiseert samen met provincie en Leiedal een drietal keer per jaar een kennisplatform over het thema klimaat voor bevoegde schepenen en betrokken ambtenaren. Bedoeling is op dit platform concrete voorbeelden toe te lichten, technisch dieper in te gaan op de materie en vernieuwende items aan te brengen. Een projectbezoek hoort eveneens tot de mogelijkheden.

De vorige editie vond plaats op maandag 23 april 2018 te Kuurne en stond in het teken van (financiële) burgerparticipatie voor groene energie. Een volgende editie wordt in het najaar gepland.

 

 

Burgemeestersconvenant

Wilt u als gemeente een stap verder gaan, dan kan u het burgemeestersconvenant (Covenant of Mayors of kortweg COM) afsluiten. Dit is een Europees initiatief voor steden en gemeenten die zich er vrijwillig toe verbinden de CO2-uitstoot op hun grondgebied met minstens 20% te laten dalen tegen 2020. Dit kan door minder energie te verbruiken en door hernieuwbare energiebronnen in te schakelen. 

WVI werd door de Europese Commissie erkend als territoriaal coördinator. Dat houdt in dat wij ons engageren om de gemeenten te ondersteunen die meestappen in het convenant. Wij doen dat op administratief, technisch, strategisch en communicatief vlak. Als coördinator zijn we ook goed geplaatst om intergemeentelijke samenwerking op te volgen.

In ons werkingsgebied ondertekenden 32 gemeenten onder impuls van WVI het convenant tijdens een i.s.m. de provincie georganiseerd evenement op 3 juni 2015. Voorheen ondertekenden de steden Oostende, Roeselare en Brugge het Burgemeestersconvenant op eigen initiatief.

Het merendeel van de gemeenten koos ervoor om samen te werken in groep. WVI begeleidt vier groepen met in totaal 29 deelnemende gemeenten.

Indien u meer wil weten, neem dan contact op met een medewerker van WVI.