Openbaar groen

WVI deelt haar kennis met haar vennoten en beantwoordt specifieke vragen

Uw gemeente heeft een voorbeeldfunctie, ook als het gaat over natuurbeheer. Bermen, straatbomen, groenstroken, parken of graslanden? Het zijn stuk voor stuk visitekaartjes van uw gemeente. Maar hoe verenig je ecologisch verantwoord, duurzaam en daarenboven nog eens kostenefficiënt?
Wij kunnen het u vertellen. We maken visies of beheerplannen op voor onder meer wegbermen, waterlopen, parken en bossen, trage wegen,… en dat volgens volgende principes: ecologisch ingericht en beheerd, toekomstgericht en voorbeeldig.

 

Een inventaris kan een belangrijke instrument zijn voor de gemeenten bij het behoud en de bescherming van hun openbaar groen. De natuurdeskundigen van WVI inventariseerden in de gemeente Damme duizenden bomen. Ook hun leeftijd, onderhoudsvorm,  autochtone status en  cultuurhistorische achtergrond werden bepaald.