Activering van onbenutte percelen

In Vlaanderen – en zeker ook in onze provincie – is er een tekort aan bedrijfsgrond. De druk om bijkomende open ruimte in te nemen is dan ook bijzonder groot. Om die druk te temperen, tekende WVI een strategie uit. Eerst en vooral zorgen we ervoor dat alle gronden die al als bedrijfsgrond zijn geklasseerd, optimaal worden benut. Op onze eigen bedrijventerreinen voeren we dan ook een performant benuttingsbeleid.
Op bedrijventerreinen die niet door WVI worden beheerd, bleven gronden soms ongebruikt of onderbenut liggen. WVI, Leiedal en POM ontvangen momenteel nog financiële steun van het Vlaams Agentschap Ondernemen om activeringsteams op te zetten en dit in opvolging van de vroegere “onderhandelingsteams”. Als bedrijfsgrond onbenut blijft omdat de eigenaar speculatieve bedoelingen heeft, kunnen de activeringsteams onteigening als stok achter de deur houden. Er wordt nu ook gewerkt op percelen kleiner dan 0,5 hectare en op leegstaande gebouwen.