Integrale benadering

Als marktleider verzamelt WVI allerlei waardevolle informatie uit haar werkingsgebied uit eerste hand. Onze vele contacten met bedrijven geven ons een uitstekend overzicht van hun noden, verwachtingen, bekommernissen en prioriteiten. Deze informatie laat ons toe om het gevoerde economisch beleid te toetsen en waar nodig bij te sturen. Bovendien stelt onze GIS-expertise ons in staat om de verschillende beleidsniveaus gestructureerd te informeren en te ondersteunen.