Brownfieldontwikkeling

Dat het niet altijd nodig is om met een leeg blad te starten, bewijzen de reconversieprojecten die WVI in het verleden al opzette. Gezien er een grote vraag is naar – vaak onbeschikbare – bedrijfsgrond ligt de oplossing soms bij het omvormen of opfrissen van reeds bestaande sites. Zo’n brownfieldontwikkeling is een prima alternatief voor greenfieldontwikkeling en heeft als voordeel dat ze ruimte bespaart. Tegelijk worden verloederde plekken in een bebouwd weefsel weggewerkt.
Ook de bestaande bedrijventerreinen in beheer van WVI zijn onderhevig aan de tijd en verouderen. En al is het een behoorlijk complexe opdracht om zo’n tendens te keren, toch slaagt WVI erin om dankzij haar multidisciplinaire werking en een welomschreven methodiek, een nieuwe schwung in een terrein te brengen. Complex, jawel, want een verouderd terrein staat vaak gelijk aan een probleemterrein. Sowieso is het een feit dat leegstand en verloedering op zich al leiden tot een onaantrekkelijk en bijgevolg laag vestigingsklimaat. Soms komen problemen van diverse pluimage ook samen. Zo kan een terrein zich bevinden op verouderd openbaar domein en een gemend rioolstelsel hebben. WVI bekijkt de situatie en werkt oplossingsgericht, rekening houdend met de normen die vandaag gelden en met oog voor de financiële haalbaarheid.