Specifieke onthaalinfrastructuur

Elk bedrijf is uniek. Daarom zetten we volop in op de realisatie van onthaalinfrastructuur voor specifieke doelgroepen. Door middel van bedrijfsverzamelgebouwen bijvoorbeeld, waarin bedrijven modules kunnen aankopen. We denken hier aan kleine bedrijven of aan firma’s die een vestiging willen openen, los van het moederbedrijf. De vraag naar dergelijke modules wordt steeds groter en is een oplossing voor het nijpend tekort aan bedrijventerreinen en de toenemende vraag naar grond. WVI ontwikkelt deze gebouwen in eigen beheer of via een PPS-samenwerking.
Een ander voorbeeld van specifieke onthaalinfrastructuur is een multimodaal terrein. Zo’n strategische locatie wordt logistiek via het water, het spoor en de weg ontsloten. Ook de uitbouw van agrarische bedrijvenzones of grootschalige tuinbouwzones is een opportuniteit. Wanneer deze sector zich samenvoegt in de nabijheid van grootschalige (rest)warmteproducenten, zijn er alleen winnaars.
WVI realiseert eveneens zones voor: luchthavengebonden activiteiten, grootschalige detailhandel, autohandel, kantoren en diensten en problematische ruimtevragers zoals bijvoorbeeld grondwerkers, recyclagebedrijven, ...