WVI zet mee haar schouders onder eerste Green Deal Gedeelde mobiliteit

WVI zet mee haar schouders onder eerste Green Deal Gedeelde mobiliteit
28.03.17

Vlaams ministers Joke Schauvliege, Ben Weyts en Bart Tommelein ondertekenden gisteren samen met de initiatiefnemers Autodelen.net, Taxistop, The New Drive en The Shift, de eerste Green Deal in Vlaanderen. De initiatiefnemers van de Green Deal Gedeelde Mobiliteit konden 76 partners waaronder WVI warm maken om, samen met de Vlaamse Overheid, werk te maken van een groeiende gedeelde mobiliteit. Daarbij moet tegen 2020 het aantal autodelers, carpoolers en fietsdelers aanzienlijk stijgen.

De Green Deal is een initiatief van minister van Leefmilieu Joke Schauvliege om bedrijven en sectoren verder te vergroenen. Het gaat om een vrijwillige overeenkomst tussen (privé) partners en de Vlaamse overheid om samen een groen project na te streven. Bedrijven en organisaties kunnen zelf voorstellen voor een deal aanbrengen en de overheid engageert zich om knelpunten die vergroening belemmeren, aan te pakken. De Green Deal Gedeelde Mobiliteit is de eerste in een reeks en wordt daarom als een pilootproject beschouwd. De volgende deal nl. Green Deal Circulair Aankopen, is in voorbereiding.

Green Deal Gedeelde Mobiliteit

Het doel van de Green Deal Gedeelde Mobiliteit is om de implementatie van gedeelde mobiliteit te versnellen. Bedrijven, overheden en burgers worden gestimuleerd en ondersteund om hun mobiliteit duurzamer te organiseren door gebruik te maken van het aanbod van autodeelorganisaties, fietsdeelsystemen en carpooldiensten. Daarbij wordt maximaal ingezet op elektrisch autodelen en elektrisch fietsdelen. De concrete streefcijfers van deze Green Deal zijn:

  • autodelen: tegen 2020 is het aantal autodelers gestegen van 28.000 tot 80.000;
  • carpoolen: tegen 2020 is het aantal bedrijven dat minstens 1 carpoolmaatregel neemt, verdubbeld van 500 naar 1.000;
  • fietsdelen: tegen 2020 is het aantal fietsdelers gestegen van 196.000 naar 400.000.

Meer autodelen en carpoolen moet het aantal autokilometers laten dalen. Een verminderde CO2-uitstoot komt het klimaat ten goede en leidt tot een betere luchtkwaliteit. Daarnaast zal minder autobezit kansen bieden voor een meer duurzaam verplaatsingsgedrag, maar ook voor een betere leefomgeving en beter gebruik van de openbare ruimte (minder parkeerdruk). De elektrificatie van het wagen- en fietspark past in het breder kader van de overgang naar een koolstofarme economie.

Concrete acties WVI

WVI engageert zich tot meerdere acties zoals bewustmaking en promotie voor zowel haar gemeenten als de eigen werknemers. WVI zal haar gemeenten stimuleren tot bijvoorbeeld het opnemen van gedeelde mobiliteit in hun klimaatactieplan en/of mobiliteitsplan, het implementeren van elektrische laadinfrastructuur en/of een fietsdeelsysteem, het inrichten van mobiliteitspunten, het opzetten van pilots rond duurzaam woon-werkverkeer op bedrijventerreinen alsook het ontwikkelen van autoluwe wijken waarbij gedeelde mobiliteit een belangrijk onderdeel vormt.

Voor haar personeelsleden maakt WVI werk van een bedrijfsvervoersplan rond woon-werkverkeer en dienstverplaatsingen waarbij gedeelde mobiliteit een essentiële schakel vormt. Ook carpoolen zal worden gestimuleerd.

De Green Deal Gedeelde Mobiliteit met daarin een overzicht van alle deelnemers en de acties, is te vinden op www.gedeeldemobiliteit.be

Meer info over de Green Deal: www.greendeals.be