WVI partner van de VVSG Klimaatdag 2019. Ontdek nu het programma!

WVI partner van de VVSG Klimaatdag 2019. Ontdek nu het programma!
01.04.19

De VVSG en Stad Oostende verwelkomen ruim 500 professionals en geïnteresseerden in De Grote Post in Oostende op vrijdag 3 mei 2019. De Klimaatdag is hét inspiratie- en netwerkevent van de VVSG voor iedereen die op lokaal niveau betrokken is bij beleid omtrent energie, water (droogte/hitte), circulaire economie, ruimtegebruik en wonen, en duurzame mobiliteit – en hoe overheden, burgers en bedrijven daarrond samenwerken.

Op Klimaatdag inspireren we je met een staalkaart van praktijken, keynotes, info- en werksessies: wees 'mee' met wat lokaal wordt gedaan rond klimaatbeleid en met de lokale uitdagingen voor een duurzame toekomst. Op die dag tonen we de wereld dat het lokale niveau de voortrekker is in het traject naar de klimaatdoelstellingen van 2050. Welke sleutelrol spelen lokale besturen in de transitie naar een klimaatrobuuste en duurzame samenleving, maar ook: welke ondersteuning en partnerschappen zijn of blijven daarvoor nodig?

Als partner van de Klimaatdag inspireert WVI met enkele boeiende sessies:

BLOK 1

Woningeigenaars overtuigen voor energierenovaties

Om alle woningen energieneutraal te maken tegen 2050 moeten we alle woningeigenaars zo gek krijgen grondig te verbouwen de komende 30 jaar. Maar lang niet iedereen is mee. Wat kunnen praktijkervaringen ons leren over succesvolle overtuigingsstrategieën?

WVI en Leiedal getuigen hoe ze met de juiste hands-on aanpak Piet en Pol verleiden, via:

  • thermografie 2.0
  • klantenreizen
  • renovatiecoaching

BLOK 2

Oostkamp betrekt burgers met droomavond

Oostkamp tekende het burgemeestersconvenant, en was zich ervan bewust dat het hiervoor de inwoners nodig heeft. De klassieke manier van het werken met de adviesraden en allerhande verenigingen leverde ook in Oostkamp altijd dezelfde terugkerende gezichten op.

De gemeente gooide het over een andere boeg en organiseerde een droomAVOND. Schepen Els Roelof was verrast om op die avond heel veel mensen tegen te komen die ze nog nooit had gezien. Dit initiatief leidde dan tot meerdere werkgroepen die concrete acties uitwerken. Zo is Dannie Wildro de drijvende kracht achter de werkgroep over hernieuwbare energie. Nathalie Garré van WVI besluit deze sessie met een korte toelichting over de 'penta-helixaanpak'.

BLOK 3

Innovatief aanbesteden: openbare verlichting in Halle

De sessie start met een korte en krachtige toelichting door Margo Swerts (WVI), inhoudelijk verwantwoordelijk voor het kennisplatform openbare verlichting in West-Vlaanderen, omtrent hun werking en het Europese SLIC-project. Daarna zoomen we in op de stad Halle.

Op de vorige klimaatdag bracht de stad Halle haar verhaal over een kleine actie rond coöperatieve financiering van openbare verlichting (adopteer je straatlamp). Intussen wil Halle het proces opschalen en werkt het samen met een aantal partners (VEB, Fluvius, Cleantech Flanders en de VVSG). Deze samenwerking moet leiden tot een innovatieve overheidsopdracht waarmee de openbare verlichting van een deelgemeente prestatiegericht wordt aanbesteed.

De nieuwe verlichting zal energiezuinig zijn, uitgerust met smart-citytechnologieën, en zal worden gevoed door lokaal opgewekte hernieuwbare energie. De verschillende partners leggen uit waar ze intussen staan en waar ze naartoe willen.

Horeca en handelaars helpen bij energieoptimalisatie

De tertiaire sector - horeca, kleinhandel, (kleine) kantoren, bakkers, enzovoort - blijft door zijn diversiteit vaak onderbelicht als het gaat over energie-optimalisatie: te uiteenlopend voor een standaardaanpak, dan weer te kleinschalig om een eigen energiemanager te rechtvaardigen.

Hoe kan jouw lokaal bestuur deze ondernemingen helpen om hun energieverbruik en daarmee hun factuur verder te verlagen? In deze sessie gaan we dieper in op:

  • het project TERTS (WVI)
  • energiecoaching voor bedrijven (Stad Gent)
  • begeleiding bij zoeken naar oplossingen (Samenklimaatactief)
  • ontzorging (Knokke-Heist)

BLOK 4

Bedrijven op weg zetten naar hernieuwbare energie

Bedrijventerreinen bieden enorm veel potentieel voor duurzame energieproductie: denk bijvoorbeeld aan windmolens, zonnepanelen, warmtekrachtkoppeling (WKK), smart grids en warmte-uitwisseling. Maar hoe kun je dit potentieel activeren?

In deze sessie worden de ervaringen van het BISEPS-project gedeeld (Business Clusters Integrated Sustainable Energy PackageS). De partners gaan op zoek naar meer hernieuwbare energie op bedrijventerreinen en faciliteren energetische synergiën tussen bedrijven.

Judith Ooms (UGent), Dominiek Vandewiele (Leiedal) en Evelien Bolle (WVI) stellen het project voor.

BLOK 5

Circulaire bedrijventerreinen: een verhaal van mogelijkheden

De meeste grondstoffen, materialen, componenten en afvalstromen worden gebruikt en geproduceerd in de industrie. De meest logische plek om te gaan ‘kijken’ is dan ook een industrie- of bedrijventerrein. Om op dit vlak echt impact te creëren moeten we bedrijventerreinen circulair gaan ontwikkelen.

Bedrijven die circulair ondernemen, worden gepooled omdat het afval of de reststroom van de ene producent de grondstof is voor de naburige producent. Bedrijventerreinen kunnen zelfvoorzienende lokale productie-eenheden worden voor hernieuwbare energie, en bij de aanleg van openbaar domein kunnen we herbruikbaarheid van de materialen incalculeren. Hoe zet je hiertoe de eerste stappen? En welke ondersteuning kunnen de streekintercommunales bieden?

Johan Proot (WVI), Bram Adams (Interleuven) en Cirkelsector Genk-Hasselt-Houthalen getuigen.

INSCHRIJVEN

Het volledige programma en/of inschrijven vind je terug via https://knw.vvsg.be/kennisitem/vvsg/programma.