WVI en gemeente bevragen inwoners Pittem rond visie ruimtelijke kwaliteit

WVI en gemeente bevragen inwoners Pittem rond visie ruimtelijke kwaliteit
23.05.19

WVI en de gemeente Pittem hebben gisterenavond tijdens een eerste inspraakmoment de inwoners van Pittem bevraagd rond de ruimtelijke kwaliteit in de dorpskern.

Pittem wil de ruimtelijke kwaliteit van haar centrum versterken. WVI maakt hiervoor een stedenbouwkundig plan waarin gezocht wordt naar een juist evenwicht tussen eengezinswoningen en appartementsgebouwen, het behoud van het meest waardevolle bouwkundig erfgoed, bouwvoorschriften die een harmonieus straatbeeld stimuleren en projectzones waar aan een kwalitatieve dorpskernversterking kan worden gedaan.

Met het Ruimtelijk Uitvoeringsplan of RUP ‘Ruimtelijke kwaliteit centrum Pittem’ wil de gemeente werk maken van een duidelijk en bindend kader om de identiteit van de dorpskern te versterken, de geschikte woonvormen te stimuleren en strategische projecten te ontwikkelen die het woon- en leefklimaat van het centrum opwaarderen. Het RUP zal voorschriften bepalen voor de thema’s: erfgoed, bouwvoorschriften, meergezinswoningen en projectzones voor het centrum van Pittem.

Inwoners kunnen nog tot en met 11 juli de documenten inkijken om opmerkingen/ideeën te bezorgen die in het verdere traject zullen worden opgenomen.