WVI deelt haar 'best practices' tijdens Interreg European Policy Learning Platform

WVI deelt haar 'best practices' tijdens Interreg European Policy Learning Platform
12.05.19

Op 8 en 9 mei trok WVI naar Eupen om haar ervaring rond intergemeentelijk samenwerken binnen het Europees Burgemeestersconvenant te delen. Samen met experts uit Duitsland, Finland en Italië hielpen we de Duitstalige Gemeenschap op weg om de intergemeentelijke samenwerking die er is blijvend vorm te geven. Die mogelijkheid werd gecreëerd door het European Policy Learning Platform, die op basis van een concrete vraag tot uitwisseling een groep van experten samenbrengt.

WVI werkt sinds 2015 per regio met een groep van geëngageerde gemeenten binnen het Burgemeestersconvenant samen om de uitstoot van CO2 op het grondgebied te beperken. Dit leidde tot energieactieplannen met een looptijd tot 2020. Voor de pilootregio Klimaatoverleg Midwest werken we momenteel aan een opschaling van het energieplan 2020 tot een klimaatplan 2030. Dit plan past binnen het Burgemeestersconvenant 2030, waarin zowel aan het voorkomen als aan het aanpassen aan klimaatverandering gewerkt wordt. De werking is geschoven in het H2020-project PentaHelix.

Het leertraject van WVI, de werkwijze om stakeholders te betrekken, de samenwerking met een kerngroep per groep van gemeenten en de ervaringen uit PentaHelix trokken de aandacht van het Learning Platform. De uitwisseling van kennis was voor alle partijen leerrijk, zodat ook WVI versterkt aan de slag kan in haar verdere werking.

De resultaten van de uitwisseling zijn vanaf nu te vinden op de site van het Learning Platform