Vierde Kennisplatform Intergemeentelijke Samenwerking rond 'hoe zorgdiensten in de gemeente verzelfstandigen’

Vierde Kennisplatform Intergemeentelijke Samenwerking rond 'hoe zorgdiensten in de gemeente verzelfstandigen’
05.05.17

De vierde editie van het Kennisplatform Intergemeentelijke Samenwerking vond plaats op 4 mei 2017 in Jabbeke met als thema ‘hoe zorgdiensten in de gemeente verzelfstandigen’.

Een zeer actueel thema binnen de huidige legislatuur. Veel gemeenten overwegen of zoeken een oplossing waarbij de uitvoering van zorgdiensten (woonzorgcentrum, poetsdiensten, kinderopvang, …) op een meer verzelfstandigde manier wordt georganiseerd, terwijl het lokaal bestuur de regierol in handen houdt.  Gemeenten en nog vaker OCMW’s leveren van oudsher een aantal zorgdiensten. De steeds verdergaande samenwerking tussen gemeente en OCMW enerzijds en de betaalbaarheid van deze diensten anderzijds, zorgt ervoor dat lokale besturen zich opnieuw de vraag stellen hoe ze deze diensten best organiseren.

Opnieuw passeerden verschillende sprekers de revue en deelden ditmaal hun kennis en ervaringen rond ‘hoe zorgdiensten in de gemeente verzelfstandigen’. Tijdens het Kennisplatform Intergemeentelijke Samenwerking zoomden we in op drie verschillende voorbeelden van verzelfstandiging:

  • door samenwerking met private actoren - Toon Vancoillie, burgemeester Kortemark
  • door de oprichting van een zorgbedrijf - Steven Verdoolaege, algemeen directeur Zorgbedrijf Roeselare
  • door intergemeentelijke samenwerking - Kurt Moens, voorzitter Intergemeentelijk Zorgbedrijf Meetjesland

De inleiding werd voorzien door Emme Vandeginste, stafmedewerker samenwerking thuiszorg VVSG. 

U kan alle presentaties/documenten van het Kennisplatform Intergemeentelijke Samenwerking hier nalezen. 

Meer dan 40 deelnemers waren aanwezig op dit initiatief genomen door WVI samen met het Westhoekoverleg, het Midwestoverleg en de Burgemeestersconferentie regio Brugge.