Projectbureau 'Herbestemming Kerken' lanceert vijfde oproep

Projectbureau 'Herbestemming Kerken' lanceert vijfde oproep
06.03.18

Gemeenten en kerkbesturen met een afgewerkt kerkenbeleidsplan kunnen zich aanmelden voor de vijfde oproep van het Projectbureau 'Herbestemming Kerken'. Het bureau maakt een haalbaarheidsonderzoek op als voorbereiding voor een daadwerkelijk uit te voeren project. De uiterste datum om een aanvraag in te dienen is 25 april 2018. Het indienen van een aanvraag geeft aanleiding tot een vrijblijvend gesprek. Je kunt de nodige aanvraagformulieren en infodocumenten opvragen bij projectbureau@herbestemmingkerken.be.

WVI begeleidt haar gemeenten bij de opmaak van een parochiekerkenplan voor het kerkelijk patrimonium van de gemeenten. 

Meer info? 

Line Putseys, coördinator burgemeestersoverleg Brugge-Oostende
E   l.putseys@wvi.be
T   050 36 71 71