Participatieproject voor waterproblemen Heulebeek

Participatieproject voor waterproblemen Heulebeek
06.02.20

Op 6 februari start de Vlaamse Milieumaatschappij samen met 12 partners een participatieproject voor het stroomgebied van de Heulebeek. Met dit project zoeken de inwoners van Kortrijk, Kuurne, Ledegem, Moorslede, Wevelgem en Zonnebeke en alle andere betrokkenen een jaar lang hoe problemen rond waterkwaliteit, droogte en overstromingen kunnen aangepakt worden. Bij de opstart van het project wordt ook een online test en ideeënplatform gelanceerd. Na een jaar worden de engagementen vastgelegd in een riviercontract, de rode draad om het waterbeheer in de vallei van de Heulebeek vorm te geven.

Overstromingen of droogte zijn geen onbekende fenomenen meer, ook niet voor de Heulebeek. Om waterschaarste, wateroverlast en de waterkwaliteit nu en in de toekomst aan te pakken in Kortrijk, Kuurne, Ledegem, Moorslede, Wevelgem en Zonnebeke start de Vlaamse Milieumaatschappij samen met de deelnemende partners een project in het stroomgebied van de Heulebeek.

De meerwaarde van de waterlopen voor alle gebruikers staat daarbij centraal. We zetten ook in op een grotere bewustwording rond water.

13 partners
Het project is een initiatief van de Vlaamse Milieumaatschappij. Naast de VMM engageren zich 12 andere partners in dit participatieproject via de ondertekening van het charter. De andere partners zijn: de gemeenten Kortrijk, Kuurne, Ledegem, Moorslede, Wevelgem en Zonnebeke, Leiedal, de West-Vlaamse Intercommunale, Departement Landbouw & Visserij, Natuur.Koepel Zuid-West-Vlaanderen  en de provincie West-Vlaanderen. Ook het Vlaams Kenniscentrum Water steunt het project.

Deelnemen aan het participatieproject
Wie wil weten hoe groot de overstromingskans is en hoe de kans stijgt door de klimaatverandering, kan de test doen op Heulebeek.riviercontract.be. Iedereen is ook welkom op de Heulebeekfora om samen met de andere stakeholders te onderzoeken wat ze belangrijk vinden en wat mogelijke acties zijn. Maatregelen en oplossingen moeten gedragen en uitgevoerd worden door alle betrokken burgers, bedrijven, verenigingen … Vandaar  de participatieve aanpak.

De Heulebeekfora (steeds van 20.00u tot 23.00u, onthaal om 19.30u) vinden plaats op:

  • maandag 2 maart in OC de Vonke, Lagaeplein 24, 8501 Kortrijk (samen met gemeente Kuurne)
  • woensdag 4 maart in De Linie, Iepersestraat 52b, 8890 Moorslede (samen met gemeente Zonnebeke)
  • maandag 23 maart in OC De Stekke in Moorsele, Sint-Maartensplein 12, 8560 Wevelgem (samen met gemeente Ledegem)

Op het einde van het project leggen we de engagementen van alle betrokkenen vast in een riviercontract voor de Heulebeek. Dat vormt dan de komende jaren de rode draad om het waterbeheer in de vallei van de Heulebeek vorm te geven, zodat iedereen optimaal van het water kan genieten.

Meer weten?
Surf naar Heulebeek.riviercontract.be. Daar vind je alle informatie en nieuws over het project. Via de website kan je je inschrijven of deelnemen aan de verschillende stappen van het project.