Nieuw bedrijventerrein aan Moerkerkebrug in Damme excelleert in zuinig ruimtegebruik

Nieuw bedrijventerrein aan Moerkerkebrug in Damme excelleert in zuinig ruimtegebruik
13.09.19

Stad Damme en WVI hebben gisteren de toekomstige ondernemers feestelijk verwelkomd tijdens een ‘meet & greet’ in het Administratief Centrum. De uitbreiding aan het bestaande bedrijventerrein Moerkerkebrug met 2,03 ha extra industriegrond kent reeds 17 nieuwe kopers waaronder heel wat lokale bedrijven. Voor de snelle beslissers: er is nog 1 perceel met zichtlocatie van 1442 m² beschikbaar, en 3 bedrijfsunits in het bedrijfsverzamelgebouw.

Sinds de lancering van de verkoop in 2017 verkopen de percelen als zoete broodjes. Ondernemingen die er zich vestigen zijn vooral actief in de bouwsector: van ruwbouw tot binnenafwerking, inclusief technieken, zonnepanelen en zelfs tuinaanleg- en onderhoud, maar ook een bedrijf actief in luchthaventransport. Bovendien zullen vier ondernemers hun woning integreren in het bedrijfsgebouw. Het bedrijventerrein Moerkerkebrug langsheen de gelijknamige straat is zo bijna uitverkocht. Begin 2015 werd via het Ruimtelijk Uitvoeringsplan ‘RUP LO Moerkerkebrug’ de nieuwe bestemming van gebied vastgelegd, samen met de stedenbouwkundige voorschriften, waaraan toekomstige ontwikkelingen dienen te voldoen. Vandaag biedt het lokaal bedrijventerrein plaats aan 22 (toekomstige) bedrijven waaronder heel wat bestaande bedrijven uit Moerkerke zelf.

Het bedrijventerrein is strategisch gelegen, en oefent zo een enorme aantrekkingskracht uit op de geïnteresseerde ondernemingen. “Door de overrompelende opkomst tijdens het eerste infomoment werd meteen duidelijk dat er creatief met de ruimte zou moeten worden omgesprongen om zo veel mogelijk bedrijven een plaats te bieden. Op een oppervlakte van netto 2,03 ha werd ruimte gecreëerd voor 22 bedrijven. Zo vormt het bedrijventerrein een schoolvoorbeeld van zuinig ruimtegebruik. Er wordt zoveel mogelijk gekoppeld gebouwd, maar liefst 10 van de 12 percelen. Bovendien winnen een aantal van die bedrijven ruimte door in de hoogte te bouwen”, zegt Geert Sanders, algemeen directeur WVI. “Om ook andere kleine ruimtevragers de kans te bieden zich op het bedrijventerrein te vestigen, hebben we beslist om op één van de percelen een bedrijfsverzamelgebouw te realiseren”, vult burgemeester Joachim Coens aan. “De opdracht voor het realiseren van een gebouw met 10 bedrijfsunits, met elk een oppervlakte van 150 à 300 m², werd toegewezen aan ontwikkelaar 3a Developers uit Gent.”

WVI hecht veel belang aan de duurzame beeldkwaliteit en de uitstraling van haar bedrijventerreinen. Zo is Moerkerkebrug een CO2-neutraal bedrijventerrein: alle bedrijven verbruiken 100% hernieuwbare energie. Bovendien wordt het bedrijventerrein omgeven door een groene bufferzone die instaat voor de waterhuishouding op het terrein. Om de kwaliteit van deze openbare groenzones te waarborgen, wordt het onderhoud (waartoe de bedrijven een financiële bijdrage leveren) en het beheer nauwgezet opgevolgd door de WVI-parkmanagers. Zij vormen het centraal aanspreekpunt voor de bedrijven. Zo willen we maximaal de noden, behoeften en problemen in kaart brengen en gericht oplossingen voorzien. Bovendien maken we ook gebruik van een uniform bewegwijzeringssysteem. Zo wordt er een inkomzuil geplaatst aan de toegangsweg, officieel de Bargestraat. Als verlengstuk van deze bewegwijzering krijgen alle bedrijven een individueel bedrijfspaneel. 

Momenteel is er op het bedrijventerrein Moerkerkebrug nog beperkt ruimte beschikbaar. Ondernemers die interesse hebben kunnen contact opnemen met WVI via telefoon (050 36 71 71), e-mail (ondernemen@wvi.be) of de website (www.wvi.be).