Kick-off projecten bedrijventerreinenmanagement en BISEPS voor bedrijven in Lichtervelde

Kick-off projecten bedrijventerreinenmanagement en BISEPS voor bedrijven in Lichtervelde
21.02.17

Lichtervelde - Dinsdag 21 februari 2017 organiseerde WVI een ontbijtsessie rond de projecten bedrijventerreinmanagement (BTM) en BISEPS. Deze bijeenkomst was meteen ook de officiële lancering van het project BTM en het Europese Interreg 2 Zeeën-project BISEPS voor de bedrijventerreinen van de stad Lichtervelde.

De aanwezige bedrijven kregen een introductie over het project bedrijventerreinmanagement dat zal plaatsvinden op de bedrijventerreinen Kwakkel en Mortelput. Het doel is om de samenwerking tussen de bedrijven gevestigd op de WVI-bedrijventerreinen te stimuleren en uiteindelijk te verenigen in een bedrijventerreinvereniging.

Samen met de stad Lichtervelde zal WVI inzetten op de realisatie van volgende acties: de beeldkwaliteit van de bedrijventerreinen m.n. groenaanleg, gezamenlijk groenonderhoud en parkeergelegenheid; eco-efficiëntie: bevraging en recuperatie van afvalstromen alsook een warmtenet: bevraging warmte vraag & aanbod, groepsaankopen; duurzaam woon-werkverkeer: aanleg en onderhoud van de fietspaden, de fietsverbinding naar Torhout langs de spoorweg en het ter beschikking stellen van elektrische fietsen op een centraal punt; en tot slot het bevorderen van de communicatie onderling (cf. digitale ondersteuning).

Het Pendelfonds subsidieert projecten die duurzaam woon-werkverkeer bevorderen en heeft bijgevolg zijn plaats binnen het project BTM. De provincie West-Vlaanderen lichtte dit project, waarvoor momenteel een projectoproep loopt, kort toe. Bedrijven die een project via een subsidiedossier wensen in te dienen, moeten hun aanvraag uiterlijk op 1 mei 2017 om 19u00 hebben ingediend.

Tijdens het tweede deel van de ontbijtsessie werd er dieper ingegaan op welke meerwaarde het BISEPS-project voor een bedrijf kan betekenen. Het doel van het project is immers om bedrijven te helpen meer gebruik te maken van duurzame energie. Door grootschalig gebruik van koolstofarme technologieën zullen bedrijven meer energiewinst maken wat resulteert in een lagere energiefactuur, tevens helpt BISEPS de bedrijven ook bewuster om te gaan met energie en een groener imago aan te meten.

Het BISEPS-project helpt bedrijven financieel, operationeel en legaal te ‘ontzorgen’ in het traject naar hernieuwbare energie. Dit traject begint bij het studiewerk en eindigt bij de investering in hernieuwbare energie. Uniek aan dit traject is dat er op zoek gegaan wordt naar samenwerkingen inzake hernieuwbare energie tussen bedrijven. Samenwerken laat niet alleen toe het energiepotentieel van een bedrijventerrein optimaal te benutten, maar zorgt ook voor kennisuitwisseling en betere contacten met de omliggende bedrijven.

Bedrijven die geïnteresseerd zijn om mee te werken aan het BISEPS-project, kunnen vrijblijvend het intakeformulier invullen via volgende link: https://goo.gl/Z0N0l0

BISEPS loopt van september 2016 tot april 2020 en wordt medegefinancierd door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) en de provincie West-Vlaanderen. Meer informatie kan u nalezen op  www.biseps.eu

Voor meer informatie over het project en wat BISEPS mogelijk voor uw bedrijf kan betekenen, kan u contact opnemen met:

Evelien Bolle
verantwoordelijke BISEPS WVI
T   +32 (0) 50 36 71 71
E   e.bolle@wvi.be

Voor meer informatie over het project Bedrijventerreinmanagement (BTM) kan u contact opnemen met:

Marianne Vancleemput
verantwoordelijke bedrijventerreinbeheer 
T   +32 (0) 50 36 71 71
E   m.vancleemput@wvi.be