Kick-off BISEPS voor bedrijven in Roeselare

Kick-off BISEPS voor bedrijven in Roeselare
20.02.17

Roeselare - Donderdagavond 16 februari 2017 mocht WVI 20 bedrijven verwelkomen tijdens het  netwerkevent ‘Hoe beter samenwerken rond hernieuwbare energie’ in gastbedrijf Poco Loco. Deze bijeenkomst was meteen ook de officiële lancering van het Europese Interreg 2 Zeeën-project BISEPS voor de bedrijventerreinen van de stad Roeselare.

De aanwezige bedrijven kregen een korte introductie welke meerwaarde het BISEPS-project voor hun bedrijf kan betekenen. Het doel van het project is immers om bedrijven te helpen meer gebruik te maken van duurzame energie. Door grootschalig gebruik van koolstofarme technologieën zullen bedrijven meer energiewinst maken wat resulteert in een lagere energiefactuur, tevens helpt BISEPS de bedrijven ook bewuster om te gaan met energie en een groener imago aan te meten.

Het BISEPS-project helpt bedrijven financieel, operationeel en legaal te ‘ontzorgen’ in het traject naar hernieuwbare energie. Dit traject begint bij het studiewerk en eindigt bij de investering in hernieuwbare energie. Uniek aan dit traject is dat er op zoek gegaan wordt naar samenwerkingen inzake hernieuwbare energie tussen bedrijven. Samenwerken laat niet alleen toe het energiepotentieel van een bedrijventerrein optimaal te benutten, maar zorgt ook voor kennisuitwisseling en betere contacten met de omliggende bedrijven.

Vanheede Environment Group, gevestigd op het bedrijventerrein Kleiputten, alsook coöperatieve Beauvent illustreerden de mogelijkheden van samenwerken rond hernieuwbare energie. Burgemeester van Roeselare en tevens voorzitter van WVI, Kris Declercq, kaderde hoe dit project past binnen de visie van de stad.

Bedrijven die geïnteresseerd zijn om mee te werken aan het BISEPS-project, kunnen vrijblijvend het intakeformulier invullen via volgende link: https://goo.gl/Z0N0l0

Voor meer informatie over het project en wat BISEPS mogelijk voor uw bedrijf kan betekenen, kan u contact opnemen met:
Evelien Bolle
verantwoordelijke BISEPS WVI
T   +32 (0) 50 36 71 71
E   e.bolle@wvi.be

BISEPS loopt van september 2016 tot april 2020 en wordt medegefinancierd door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) en de provincie West-Vlaanderen. Meer informatie kan u nalezen op  www.biseps.eu