Historische vondsten op site toekomstig woonproject Stakendijke

Historische vondsten op site toekomstig woonproject Stakendijke
03.10.18

Bouwheren WVI, Durabrik, Matexi, Danneels en Vivendo slaan de handen in elkaar voor de realisatie van het toekomstige woonproject Stakendijke in Sijsele (Damme). Deze nieuwe verkaveling met zowel vrije kavels, koopwoningen als appartementen, maar ook sociale huurwoningen en -appartementen heeft een oppervlakte van ruim 5 hectare. Zo wordt er opnieuw extra woongelegenheid gecreëerd voor 138 gezinnen. Vooraleer de site kan worden aangesneden, wordt een grootschalig archeologisch onderzoek uitgevoerd door de archeologen van Ruben Willaert, Gate en Raakvlak.

Stad Damme zet volop in op extra woongelegenheid om het nijpend tekort aan betaalbare bouwgrond op te vangen. Het woonproject Stakendijke wordt gerealiseerd naast het woonzorgcentrum De Stek. Projectontwikkelaars WVI, Durabrik, Matexi en Danneels alsook sociale huisvestingsmaatschappij Vivendo hebben intensief samengewerkt voor de opmaak van het inrichtingsplan van de totale projectsite. In totaal worden samen 136 wooneenheden gerealiseerd. Zo zal WVI 46 vrije kavels op de markt brengen waarbij kopers aan de slag kunnen met een architect naar keuze, Durabrik 26 koopwoningen, Matexi 4 koopwoningen en 8 appartementen en Danneels 2 koopwoningen. De sociale huisvestingsmaatschapij Vivendo is goed voor 34 sociale huurwoningen en 16 appartementen. Voor de realisatie van het sociaal woonproject werden de nodige subsidies aangevraagd bij de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW).

Vooraleer de site kan worden aangesneden, wordt een grootschalig archeologisch onderzoek uitgevoerd door de archeologen van Ruben Willaert, Gate en Raakvlak. Daarbij werden heel wat historische vondsten ontdekt:

In het noordelijk deel van het opgravingsgebied werden sporen van middeleeuwse grachten, waterputten en andere structuren aangetroffen. Deze behoren vermoedelijk tot een middeleeuwse kern die zich verder uitstrekt naar het noorden en die niet tot het te onderzoeken gebied behoort.

In een andere werkput in het noordelijk deel van het opgravingsgebied ontdekten de archeologen een Romeins grafveld bestaande uit zes grafmonumenten met een 70-tal brandrestengraven. Drie aparte entiteiten lijken zich te onderscheiden. Verder onderzoek, een grondige analyse van de vondsten, en C14-analyses zullen uitwijzen uit welke periode deze dateren. Een voorlopige datering van het aardewerk tussen 170 en 230 na Christus komt overeen met de datering van de Romeinse nederzetting die werd gevonden onder het WZC de Stek tijdens archeologisch onderzoek uit 2010.

Een groot deel van de brandrestengraven zijn goed bewaard en de vondsten die de archeologen erin ontdekken zijn erg indrukwekkend. Zo werden tot nu toe onder andere een glazen flesje (een aryballos), twee fibulae, twee afgedekte aardewerkpotten waarvan de inhoud kan worden onderzocht, en een 20-tal intacte aardewerkpotten ontdekt.

Deze week sneden de archeologen in het oostelijk deel van het onderzoeksgebied al middeleeuwse sporen aan en in de komende weken en maanden verwachten de archeologen, op basis van het proefsleuvenonderzoek in 2017, een middeleeuwse kern te vinden die in 2017 deels werd blootgelegd en die aansluit bij de kern die in 2010 onder het WZC de Stek werd gevonden.

Vandaag vond een eerste bezoeksmoment plaats voor het grote publiek. In aanwezigheid van burgemeester Joachim Coens werden de bezoekers op sleeptouw genomen door de archeologen. Begin november volgt een tweede bezoeksmoment waarbij iedereen welkom is.