Grensoverschrijdende DK BUS rijdt opnieuw tot station Adinkerke

Grensoverschrijdende DK BUS rijdt opnieuw tot station Adinkerke
08.07.20

Het Franse DK BUS organiseert een grensoverschrijdende busverbinding tussen Dunkerque en De Panne, maar na de heropening van de grens op 15 juni stak DK BUS de grens niet meer over. Dankzij een constructief overleg tussen de verschillende overheden aan Franse en (West-)Vlaamse kant rijdt DK BUS sinds 7 juli opnieuw tot het station van Adinkerke. Bovendien wordt er gezocht naar een structurele oplossing voor de grensoverschrijdende busverbinding die heel wat opportuniteiten biedt voor gebruikers uit de Westhoek.

DK BUS is de vervoersmaatschappij van de Communauté Urbaine de Dunkerque (CUD) en bedient behalve de 17 gemeenten van de CUD (200.000 inwoners) ook 3 haltes in De Panne (lijn 20) met eindhalte het station in Adinkerke.  Na heropening van de grens op 15 juni, stak DK BUS de grens niet meer over. De CUD besliste tot opschorting van de grensoverschrijdende verbinding, omdat zij een financiële participatie verwacht van de Vlaamse overheid, de gemeente De Panne en de Vlaamse bedrijven in deze grensoverschrijdende verbinding. DK BUS wordt immers gefinancierd door de CUD en door de bedrijven aanwezig in het werkingsgebied van de CUD. Enkel zo kan DK BUS volledig gratis uitrijden.

In Vlaanderen is het openbaar vervoer echter anders georganiseerd.  Zo wordt het openbaar bus- en tramvervoer gefinancierd vanuit Vlaanderen. Met het hernieuwde mobiliteitsdecreet (2018) is Vlaanderen ingedeeld in vervoerregio’s, waarvan de Westhoek er één vormt. De vervoerregioraad, waarin zowel de gemeentes, De Lijn als de Vlaamse overheid vertegenwoordigd zijn, werken momenteel samen aan een nieuw openbaarvervoerplan, binnen het door de Vlaamse overheid vastgelegde budget. WVI ondersteunt mee de gemeentes binnen de vervoerregioraad. Het nieuwe plan in Vlaanderen en de Westhoek zal ingevoerd worden in december 2021.

Op een recent overleg in het gemeentehuis van De Panne, met vertegenwoordigers van De Panne, De Lijn, Departement MOW, de vervoerregioraad, de EGTS, het kabinet van de voorzitter van de CUD en de algemeen directeur van de CUD werden de verschillen in organisatie van het openbaar vervoer in Frankrijk en Vlaanderen uitgelegd wat zorgde voor een duidelijker begrip van de problematiek. De partijen engageerden zich om de volgende weken en maanden op zoek te gaan naar een structurele oplossing voor de grensoverschrijdende busverbinding waaraan Fransen en Vlamingen bijzonder belang aan hechten aangezien het tot op heden de enige grensoverschrijdende verbinding is in de Westhoek.

WVI ondersteunt via de EGTS de lokale besturen in hun contacten en projecten met Noord-Frankrijk.