Space for business

WVI zoekt samenwerkingspartner voor realisatie tijdelijke PV-installaties

In samenspraak met de stad Brugge is WVI op zoek naar een partner voor de plaatsing van tijdelijke fotovoltaïsche (PV) installaties. Eind december 2021 screende WVI de gronden in voorraad die niet onmiddellijk ontwikkelbaar zijn om te experimenteren met het plaatsen van tijdelijke PV-installaties. Daaruit werd de site Brugge Chartreuse als pilootproject geselecteerd.

Voormalige site Galloo op bedrijventerrein Konijnenbos krijgt nieuwe invulling

Stad Gistel maakt samen met WVI werk van de opwaardering van het bedrijventerrein Konijnenbos. In een eerste fase krijgt de leegstaande site Galloo een nieuwe invulling. Vandaag worden de voormalige kantoren gebruikt als vaccinatiecentrum voor de inwoners van Gistel, Ichtegem en Oudenburg. Daarna zullen de gebouwen worden gesloopt.

Kleinhandelszone op Monnikenhoek in Veurne krijgt vorm

Vastgoedontwikkelaar Pano Real Estate bouwt een duurzaam winkelcomplex op de kleinhandelszone van het bedrijventerrein Monnikenhoek. Ze werden door WVI geselecteerd uit de vele kandidaten op basis van hun kwalitatief en duurzaam concept. Nu de erfpachtovereenkomst ondertekend is, kunnen de bouwwerken op het bijna 2.5 ha grote perceel van start gaan.

Nieuwpoorts bedrijventerrein De Noordvaart krijgt uitbreiding

Stad Nieuwpoort en WVI slaan de handen in elkaar om het bedrijventerrein De Noordvaart op een kwalitatieve en duurzame manier op te schalen. Het gaat over een uitbreidingszone van 9 hectare die aansluit op het huidige bedrijventerrein. Nieuwpoortse starters en ondernemers krijgen voorrang.

VDL Bus Roeselare schiet uit de startblokken op bedrijvenpark Krommebeek

Een eerste mijlpaal is een feit!

Met de ondertekening van de akte met VDL Bus Roeselare is het startschot gegeven voor de bouw van een state-of-the-artproductiesite voor een nieuwe generatie van elektrische bussen. Met deze strategische investering bevestigt de VDL Groep haar ambities om een leidinggevende rol te spelen in de transitie naar fossielvrije mobiliteit.

Bedrijvenpark Beveren-Krommebeek opgenomen in praktijkboek Publieke Ruimte

Met het praktijkboek Publieke Ruimte publiceert het infopunt Publieke Ruimte sinds 2008 jaarlijks een uniek referentieboek over openbare ruimten in België. Het boek plaatst recente realisaties in de kijker die een duidelijke meerwaarde creëren voor een brede groep gebruikers en biedt zo inspiratie voor toekomstige projecten.

WVI gaat samenwerking aan met Fastned voor realisatie snellaadstations

WVI selecteerde het Europese snellaadbedrijf Fastned voor de realisatie van 5 grote snellaadstations op enkele van haar bedrijventerreinen. Bij zo’n snellaadstation kunnen tot honderden elektrische auto’s per dag opgeladen worden met een laadsnelheid tot 300 kW. Bovendien is alle geleverde stroom afkomstig van lokaal opgewekte hernieuwbare energie.

WVI zoekt erfpachter voor realisatie en uitbating padelaccommodatie

In samenspraak met de gemeente Wielsbeke is WVI op zoek naar een erfpachter voor de realisatie en uitbating van een padelaccommodatie op de bedrijven- en dienstenzone Lobeek.

Opwaardering kanaal Roeselare-Leie nu echt van start

Vlaams minister Lydia Peeters bracht vandaag een bezoek aan de River Terminal Roeselare. Tijdens haar bezoek onderschreef de minister het belang van de opwaardering van het Kanaal Roeselare-Leie. Onder impuls van een Taskforce Kanaalzone worden de krachten gebundeld om de kanaalzone nog meer uit te bouwen tot een economische motor en levendige hot spot voor de hele regio.

Opwaardering bedrijventerrein SteenGoed in Oudenburg afgerond

“Bedrijventerreinen zijn de plek bij uitstek waar ondernemers zorgen voor de economische dynamiek in onze stad”, getuigt burgemeester Anthony Dumarey. “Het is een levende habitat waar bedrijven komen en gaan, bouwen en verbouwen, …”

Suikertoren bepaalt skyline van Veurne

De Suikertoren in Veurne gaat zichtbaar de lucht in en bereikte vorige week zijn hoogste punt. Om die mijlpaal te vieren, werd woensdag op initiatief van Stad Veurne, WVI, ION en Furnibo symbolisch de meiboom geplaatst.

Subscribe to Space for business