Housing

Inhuldiging OCMW woningen Oostkamp

Op 15 maart jl. werden 5 nieuwe woningen voor alleenstaanden, kleine gezinnen of senioren in het centrum van Oostkamp ingehuldigd. Het betreft 3 woningen in de Bruggestraat en 2 woningen met garage aan het Felix Timmermansplein. Wvi realiseerde deze woningen op vraag van en in samenwerking met het OCMW van Oostkamp.

Wvi wordt eigenaar Suikerfabriek Veurne

Op 20 december 2007 is wvi eigenaar geworden van de terreinen van de voormalige Suikerfabriek te Veurne. Door zijn ligging en de omvang (46ha) is deze site van zeer groot strategisch belang voor de toekomstige ontwikkeling van Veurne.

Wvi onderzoekt het prijskaartje afkoppeling hemelwater en IBA

Op vraag van de gemeente Ingelmunster heeft wvi voor 4 woningtypes berekend hoeveel het kost om hemelwater af te koppelen en het afvalwater individueel te zuiveren. Zo kan de gemeente met meer kennis van zaken beslissen of ze al dan niet (mee)betaalt voor de aanleg.

Transithuis Oostende valt in de prijzen

 

Op  8 november 2007 vond in het Provinciaal Hof te Brugge de opening plaats van de tentoonstelling "Actuele architectuur in West-Vlaanderen 2007 ". Aan deze tentoonstelling ging een wedstrijd vooraf waarvoor 29 architectenbureaus in totaal 60 bouwprojecten inzonden.

Aanvang bouw Kauwstraat Pittem

De bouwwerken in het project Kauwstraat te Pittem zijn gestart op 9 november jl. Het betreft de bouw van 4 woningen en 8 appartementen, bestemd voor verhuring aan sociaal gerechtigden, voor rekening van de gemeente Pittem. De werken worden door de Vlaamse Overheid gesubsidieerd in het kader van het Grond- en Pandenbeleid. Wvi staat in voor de volledige coördinatie en projectregie.

Verkaveling Noordschote in verkoop

In samenwerking met het stadsbestuur van Lo-Reninge heeft wvi een nieuwe verkaveling te Noordschote gerealiseerd. Deze verkaveling sluit aan op de Noordooststraat en is opgedeeld in 6 loten bestemd voor open of gekoppelde woningbouw.  De infrastructuurwerken zijn volledig afgewerkt.

Seniorenresidentie Zorgvliet in Zillebeke ingehuldigd

Vorige zaterdag 2 juni

Subscribe to Housing