Toekomstige projecten

 

Hieronder vindt u een overzicht van alle projecten waar WVI in de toekomst een verkaveling zal realiseren.

Voor deze projecten is er nog geen gedetailleerde informatie beschikbaar.

U kan zich wel al inschrijven via ons inschrijvingsformulier.

 

Veurne | Veurne
Aantal kavels: 0
Toekomstig project

Project: Suikerpark

Kavels

Beschikbaar: 0

In optie: 0

Verkocht: 0

Projectinfo:

WVI zal in samenwerking met projectontwikkelaar ION het woonproject Suikerpark realiseren in Veurne. Het woonproject Suikerpark maakt deel uit van het masterplan Suikerfabriek, een nieuw stadsdeel in volle ontwikkeling, waar wonen, werken en natuur hand in hand gaan. 
 
Projectontwikkelaar ION start binnenkort met de eerste grondwerken die het landschap voorbereiden op de toekomstige invullingen. Zo wordt al een deel van de dijken van het stadspark aangelegd en wordt het tracé van het fietspad en de toekomstige Suikerweg al uitgestippeld. 
 
We verwachten dat de promotie zal worden opgestart begin 2018. De eerste steenlegging is voor het najaar 2018. 
In 2019 zullen de eerste woningen en appartementen gerealiseerd worden.
Dit project zal een mix van grondgebonden woningen, appartementen en cohousing omvatten.
 
Een laatste stand van zaken kan u steeds nalezen op de website www.suikerpark.be of www.suikerfabriek.be.