Ruimtelijke planning

Update Witboek Beleidsplan Ruimte Vlaanderen

In een vraag om uitleg over de consultatieronde en het vervolgtraject van het Witboek Beleidsplan Ruimte Vlaanderen (BRV) gaf Minister Schauvliege op 21 februari 2017 enige duiding over het resultaat van de voorbije consultatieronde en het vervolgtraject op korte termijn.

WinVorm 2017: opnieuw een boeiende lezingenreeks

WinVorm (West-Vlaanderen in Vorm) wil u ook in 2017 inspireren met haar lezingenreeks.

Gemeenten kunnen omgevingsvergunning uitstellen tot 1 juni

De omgevingsvergunning treedt op 23 februari in werking, maar gemeenten kunnen uitstel aanvragen tot 1 juni. Dit uitstel moeten ze uiterlijk op dinsdag 14 februari aangetekend aan de Vlaamse overheid melden via een modelbrief, als ze de vergunningsaanvragen nog niet digitaal kunnen behandelen.

Regio Brugge en Oostende informeert haar architecten: DBA in de praktijk

Vanaf 23 februari 2017 treedt de omgevingsvergunning in voege. Die vervangt de huidige stedenbouwkundige vergunning en de milieuvergunning. Tevens valt het samenvoegen van beide vergunningen samen met de digitale afhandeling van alle dossiers. Vanaf 23 februari 2017 is het verplicht om een dergelijk vergunningsdossier elektronisch in te dienen.

Dien uw project in voor de Meesterproef 2017 Erfgoed en herbestemming

Met de Meesterproef daagt de Vlaams Bouwmeester publieke opdrachtgevers uit om jonge ontwerpers en kunstenaars een kans te geven een eerste overheidsopdracht uit te voeren. Voor de editie 2017 werkt het Team Vlaams Bouwmeester samen met het agentschap Onroerend Erfgoed rond de herbestemming van beschermd erfgoed.

Tweede WVI seminarie: 'DSI en DBA in de gemeente'

Op 29 juni organiseerde WVI voor de tweede keer het seminarie ‘DSI en DBA in de gemeente’. Met o.a. de digitale Omgevingsvergunning in het vooruitzicht zijn meer en meer gemeenten zich aan het voorbereiden op de digitale sneltrein.

Tweede WVI seminarie: ‘DSI en DBA in de gemeente’

Op 29 juni 2016 organiseert WVI, samen met de Vlaamse overheid, voor de tweede maal het 'seminarie: DSI en DBA in de gemeente'. Met de projecten Digitale Stedenbouwkundige Informatie (DSI) en digitale bouwaanvraag (DBA) is de digitale kaart volop getrokken.

Ruime belangstelling voor seminarie GIPOD

Op 3 mei organiseerden WVI en Leiedal een studienamiddag over GIPOD, het generiek informatie platform openbaar domein. Onder de titel ‘Méér doen met GIPOD’ werd onderzocht hoe het platform een meerwaarde kan betekenen in de dagelijkse werking van een gemeente.

WVI organiseert werkgroep intergemeentelijke onroerend erfgoeddiensten (IOED)

WVI heeft onlangs voor de derde keer een ambtelijke werkgroep samengeroepen rond de intergemeentelijke onroerend erfgoeddiensten (IOED).

Sinds het nieuwe onroerend erfgoeddecreet van kracht is, kunnen intergemeentelijke onroerend erfgoeddiensten erkend worden. Deze diensten kunnen de gemeentes ondersteunen in hun erfgoedbeleid.

WVI helpt Mesen aan subsidie voor het project ‘de Zevensprong’.

WVI heeft op vraag van de Stad Mesen de kandidatuurstelling in functie van de subsidieaanvraag voor ‘Platteland Plus’, het plattelandsprogramma voor dorpskernvernieuwingen in West-Vlaanderen, mee opgesteld en vorm gegeven, onder meer middels grafisch geïllustreerd ontwerpend onderzoek.

Abonneren op Ruimtelijke planning