Ondernemen

BISEPS & BTM NETWERKEVENT: Hoe beter samenwerken rond hernieuwbare energie?

Binnen het Europees Interreg-project BISEPS (Business Clusters Integrated Sustainable Energy PackageS) bundelen een aantal organisaties hun krachten om bedrijven over de grenzen heen aan te zetten tot minder CO2-uitstoot. Door het gebruik van hernieuwbare energietechnologieën zullen bedrijven meer energiewinst maken en bijdragen tot een beter klimaat.

Eerste bedrijfskavels Zone 2 in Ruiselede verkocht

Op donderdag 16 maart zijn de eerste twee akten voor bedrijfskavels op het bedrijventerrein Zone 2 in Ruiselede verleden.

De eigenaars van de eerste percelen zijn  Christiaens Prefab Beton, een bedrijf actief in het verwerken van betonwapening en het produceren van prefabbetonelementen, en bouwbedrijf Provyn – Van Maele.

Bedrijfsverzamelgebouw op bedrijventerrein Fleterna in Vleteren uitverkocht

Met de ondertekening van de laatste 2 akten voor het bedrijfsverzamelgebouw op het bedrijventerrein Fleterna in Vleteren is zijn alle 10 de modules in het bedrijfsverzamelgebouw uitverkocht.

WVI en Veurne kiezen voor innovatief ION voor realisatie WOW-project op Suikerfabriek

WVI en Stad Veurne selecteerden projectontwikkelaar ION om mee te schrijven aan een nieuw verhaal voor de Suikerfabriek-site. Met een totale oppervlakte van 49 ha combineert het binnenstedelijk project drie belangrijke functies: bedrijvigheid (16 ha), natuur (15 ha) en wonen en recreatie (18 ha). Vandaag worden de ambitieuze plannen voorgesteld van het toekomstig woonproject Suikerpark.

Uniek museumstuk Webley revolver overhandigd als startmoment voor de werken van verkaveling Walleghemsgoed - Zonnebeke

Samen met het gemeentebestuur Zonnebeke realiseert WVI de verkaveling Walleghemsgoed. In totaal worden 30 loten bouwgrond voorzien - waarvan 15 voor alleenstaande bebouwing, 14 voor koppelbouw en 1 voor gesloten bebouwing -. Er komt tevens nog een project van de sociale huisvestingsmaatschappij met een 7-tal woningen.

Verkoop kleinhandelszone Monnikenhoek in Veurne

De verkoop van de gronden op het bedrijventerrein Monnikenhoek is volop aan de gang. Momenteel worden de kandidaturen van kandidaat kopers getoetst aan de uitgiftecriteria waarna er percelen kunnen toegewezen worden.

WVI dient eerste digitale bouwaanvraag in via het omgevingsloket

WVI heeft voor het eerst een digitale bouwaanvraag ingediend via het nieuwe omgevingsloket. De bouwaanvraag heeft betrekking op de afbraak van de site van Rullen en zes aanpalende woningen in de Pontstraat, die allen gelegen zijn binnen de grenzen van het ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) Bootweg in Wervik.

Kick-off projecten bedrijventerreinenmanagement en BISEPS voor bedrijven in Lichtervelde

Lichtervelde - Dinsdag 21 februari 2017 organiseerde WVI een ontbijtsessie rond de projecten bedrijventerreinmanagement (BTM) en BISEPS. Deze bijeenkomst was meteen ook de officiële lancering van het project BTM en het Europese Interreg 2 Zeeën-project BISEPS voor de bedrijventerreinen van de stad Lichtervelde.

Kick-off BISEPS voor bedrijven in Roeselare

Roeselare - Donderdagavond 16 februari 2017 mocht WVI 20 bedrijven verwelkomen tijdens het  netwerkevent ‘Hoe beter samenwerken rond hernieuwbare energie’ in gastbedrijf Poco Loco. Deze bijeenkomst was meteen ook de officiële lancering van het Europese Interreg 2 Zeeën-project BISEPS voor de bedrijventerreinen van de stad Roeselare.

EVENT | Ruimte voor bedrijvigheid in Noord-West-Vlaanderen

Ruimte wordt steeds schaarser, ook voor bedrijven op zoek naar bedrijfsvastgoed.

Abonneren op Ondernemen