Europese subsidieprojecten

BISEPS & BTM NETWERKEVENT: Hoe beter samenwerken rond hernieuwbare energie?

Binnen het Europees Interreg-project BISEPS (Business Clusters Integrated Sustainable Energy PackageS) bundelen een aantal organisaties hun krachten om bedrijven over de grenzen heen aan te zetten tot minder CO2-uitstoot. Door het gebruik van hernieuwbare energietechnologieën zullen bedrijven meer energiewinst maken en bijdragen tot een beter klimaat.

Kick-off projecten bedrijventerreinenmanagement en BISEPS voor bedrijven in Lichtervelde

Lichtervelde - Dinsdag 21 februari 2017 organiseerde WVI een ontbijtsessie rond de projecten bedrijventerreinmanagement (BTM) en BISEPS. Deze bijeenkomst was meteen ook de officiële lancering van het project BTM en het Europese Interreg 2 Zeeën-project BISEPS voor de bedrijventerreinen van de stad Lichtervelde.

Kick-off BISEPS voor bedrijven in Roeselare

Roeselare - Donderdagavond 16 februari 2017 mocht WVI 20 bedrijven verwelkomen tijdens het  netwerkevent ‘Hoe beter samenwerken rond hernieuwbare energie’ in gastbedrijf Poco Loco. Deze bijeenkomst was meteen ook de officiële lancering van het Europese Interreg 2 Zeeën-project BISEPS voor de bedrijventerreinen van de stad Roeselare.

See2Do! stimuleert inwoners Lo-Reninge om woning energetisch te renoveren

Woensdagavond 11 januari 2017 werd een thermografische luchtfoto (of warmtefoto) gemaakt van de stad Lo-Reninge in het kader van het Europees project See2Do!. Het vliegtuig vloog hiervoor enkele uren laag, traag en duidelijk hoorbaar over de gemeente.

De Vloei grijpt net naast Grote Prijs Toekomstige Generaties

De duurzame wijk de Vloei werd verkozen tot één van de 12 finalisten voor de Grote Prijs Toekomstige Generaties 2016, maar greep op 16 november net naast de hoofdprijs.

Officiële lancering Europees project See2Do!

EU ondersteunt demonstratieprojecten en begeleidingstrajecten voor energetische renovatie. In Breda werd op 12 oktober het Europees See2Do! project officieel gelanceerd in aanwezigheid van een 50-tal genodigden.

BISEPS: EU ondersteunt koolstofreductie in het bedrijfsleven

Kortrijk, België - Een aantal organisaties bundelen hun krachten om over de grenzen heen bedrijven aan te zetten tot vermindering van de uitstoot van koolstofdioxide. Door grootschalig gebruik van koolstofarme  technologieën zullen bedrijven meer energiewinst maken en bijdragen aan de klimaatdoelstellingen.

See2Do! stimuleert energierenovatie in Vlaanderen en Nederland

See2Do! is een project in het Interreg Vlaanderen-Nederland programma dat steun ontvangt uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling om via demonstratieprojecten en een energierenovatiebegeleidingstraject voor burgers en bedrijven, innovatieve technieken voor energierenovatie te tonen en het gebruik ervan te stimuleren.

Europees project See2Do! goedgekeurd

Het grensoverschrijdend Interreg VA programma Vlaanderen-Nederland heeft het See2Do!-project goedgekeurd. In See2Do! werken Vlaamse en Nederlandse partners samen om na te gaan hoe burgers kunnen aangezet worden tot de energetische renovatie van hun woning. Hierbij wordt het “Doen door Zien” principe gevolgd.

Europees project BISEPS goedgekeurd

Het grensoverschrijdend Interreg VA programma 2 Zeeën heeft het BISEPS-project goedgekeurd. In BISEPS werkt WVI met Leiedal (projectleider), POM West-Vlaanderen en UGent samen met buitenlandse partners uit Frankrijk, Nederland en het Verenigd Koninkrijk om middelgrote hernieuwbare energie-installaties te introduceren op bestaande bedrijventerreinen.

Abonneren op Europese subsidieprojecten