Ruimte voor ondernemen

COM

WVI COM

WVI zorgt voor een behoorlijk gespreide, prijsverantwoorde en gediversifieerde voorraad van kwaliteitsvol uitgeruste en duurzaam beheerde bedrijventerreinen. We beschikken over de kennis, de ervaring en de middelen om complexe en vaak erg kapitaalintensieve projecten te realiseren en te beheren.

WVI voorziet een aanbod aan zowel regionale terreinen voor grotere bedrijven als lokale terreinen waar de kleinere KMO zijn professionele locatie kan vinden.

Reportage bedrijventerreinen in de Westhoek

Voor specifieke doelgroepen zoals logistiek, multimodale bedrijven, kantoren, ... ontwikkelt WVI specifieke bedrijvenzones.

 

Wat we doen

WVI

  • zorgt ervoor dat een verkavelbaar terrein op een kwalitatieve, duurzame en efficiënte manier wordt gepland en ingericht
  • maakt het terrein zo snel mogelijk bouwrijp
  • waakt er door een doordacht uitgifte- en screeningsbeleid over dat de juiste bedrijven op het bedrijventerrein terechtkomen
  • zorgt na de verkoop voor het beheer van het bedrijventerrein. Dat doen we als supervisor, door toe te zien op de verkoopvoorwaarden en verplichtingen, maar ook als parkmanager. In die rol zijn we zowel ombudsman voor de bedrijven als gangmaker voor collectieve initiatieven, van camerabewaking tot gezamenlijke energieaankopen.
  • op dezelfde wijze bouwen van of verbouwen van bestaande panden tot bedrijfsverzamelgebouwen.

Een uitgebreid aanbod

 

Bedrijventerreinen

De vestigingsmogelijkheden die we ontwikkelen, bestaan grotendeels uit individuele percelen op bedrijventerreinen, die we aan bedrijven verkopen. De jongste jaren verkennen we ook alternatieve formules, zoals erfpacht, concessie, opstal en verhuring.

 

Bedrijfsverzamelgebouwen

Wvi blijft wil inzetten op het duurzaam principe van efficiënt ruimtegebruik.
In een bedrijfsverzamelgebouw kunnen verschillende bedrijven samen, maar toch in aparte modules worden gehuisvest. De formule is vooral geschikt voor kleinschalige lokale bedrijven, die anders soms moeilijk een geschikte vestigingslocatie vinden. In een bedrijfsverzamelgebouw kunnen ze een of meer modules aankopen, met een oppervlakte die varieert van 100 tot 500 m².
Wvi verkoopt de modules als casco. Doordat de kopers zelf instaan voor de afwerking, kunnen ze hun bedrijfsruimte een eigen identiteit en een eigen profiel verlenen.

 

Reconversie

We investeren ook steeds meer in de reconversie van bestaande sites, gebouwen en leegstaande panden die we omvormen tot een kwalitatieve en functionele stek voor de bedrijven.